OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש פברואר 2009 (02/2009)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בפברואר 2009 (02/2009).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2009 0.399 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/02/2009 הוא 0.399
02/02/2009 0.399 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/02/2009 הוא 0.399
03/02/2009 0.40 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/02/2009 הוא 0.40
04/02/2009 0.403 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/02/2009 הוא 0.403
05/02/2009 0.409 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/02/2009 הוא 0.409
06/02/2009 0.406 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/02/2009 הוא 0.406
07/02/2009 0.42 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/02/2009 הוא 0.42
08/02/2009 0.42 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/02/2009 הוא 0.42
09/02/2009 0.42 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/02/2009 הוא 0.42
10/02/2009 0.41 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/02/2009 הוא 0.41
11/02/2009 0.41 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/02/2009 הוא 0.41
12/02/2009 0.402 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/02/2009 הוא 0.402
13/02/2009 0.407 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/02/2009 הוא 0.407
14/02/2009 0.406 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/02/2009 הוא 0.406
15/02/2009 0.406 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/02/2009 הוא 0.406
16/02/2009 0.406 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/02/2009 הוא 0.406
17/02/2009 0.405 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/02/2009 הוא 0.405
18/02/2009 0.406 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/02/2009 הוא 0.406
19/02/2009 0.411 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/02/2009 הוא 0.411
20/02/2009 0.407 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/02/2009 הוא 0.407
21/02/2009 0.416 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/02/2009 הוא 0.416
22/02/2009 0.416 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/02/2009 הוא 0.416
23/02/2009 0.416 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/02/2009 הוא 0.416
24/02/2009 0.413 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/02/2009 הוא 0.413
25/02/2009 0.42 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/02/2009 הוא 0.42
26/02/2009 0.422 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/02/2009 הוא 0.422
27/02/2009 0.419 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/02/2009 הוא 0.419
28/02/2009 0.419 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/02/2009 הוא 0.419
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2009 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2009

תגובות הגולשים