OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש דצמבר 2010 (12/2010)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בדצמבר 2010 (12/2010).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2010 0.521 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/12/2010 הוא 0.521
02/12/2010 0.522 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/12/2010 הוא 0.522
03/12/2010 0.526 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/12/2010 הוא 0.526
04/12/2010 0.526 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/12/2010 הוא 0.526
05/12/2010 0.526 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/12/2010 הוא 0.526
06/12/2010 0.526 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/12/2010 הוא 0.526
07/12/2010 0.526 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/12/2010 הוא 0.526
08/12/2010 0.524 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/12/2010 הוא 0.524
09/12/2010 0.524 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/12/2010 הוא 0.524
10/12/2010 0.524 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/12/2010 הוא 0.524
11/12/2010 0.527 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/12/2010 הוא 0.527
12/12/2010 0.527 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/12/2010 הוא 0.527
13/12/2010 0.527 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/12/2010 הוא 0.527
14/12/2010 0.528 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/12/2010 הוא 0.528
15/12/2010 0.526 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/12/2010 הוא 0.526
16/12/2010 0.526 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/12/2010 הוא 0.526
17/12/2010 0.527 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/12/2010 הוא 0.527
18/12/2010 0.528 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/12/2010 הוא 0.528
19/12/2010 0.528 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/12/2010 הוא 0.528
20/12/2010 0.528 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/12/2010 הוא 0.528
21/12/2010 0.528 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/12/2010 הוא 0.528
22/12/2010 0.529 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/12/2010 הוא 0.529
23/12/2010 0.533 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/12/2010 הוא 0.533
24/12/2010 0.533 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/12/2010 הוא 0.533
25/12/2010 0.533 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/12/2010 הוא 0.533
26/12/2010 0.533 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/12/2010 הוא 0.533
27/12/2010 0.533 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/12/2010 הוא 0.533
28/12/2010 0.537 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/12/2010 הוא 0.537
29/12/2010 0.537 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/12/2010 הוא 0.537
30/12/2010 0.538 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/12/2010 הוא 0.538
31/12/2010 0.534 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 31/12/2010 הוא 0.534
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2011 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 11/2010

תגובות הגולשים