OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש אפריל 2011 (04/2011)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי באפריל 2011 (04/2011).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2011 0.513 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/04/2011 הוא 0.513
02/04/2011 0.516 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/04/2011 הוא 0.516
03/04/2011 0.516 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/04/2011 הוא 0.516
04/04/2011 0.516 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/04/2011 הוא 0.516
05/04/2011 0.514 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/04/2011 הוא 0.514
06/04/2011 0.517 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/04/2011 הוא 0.517
07/04/2011 0.514 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/04/2011 הוא 0.514
08/04/2011 0.517 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/04/2011 הוא 0.517
09/04/2011 0.517 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/04/2011 הוא 0.517
10/04/2011 0.517 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/04/2011 הוא 0.517
11/04/2011 0.517 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/04/2011 הוא 0.517
12/04/2011 0.515 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/04/2011 הוא 0.515
13/04/2011 0.508 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/04/2011 הוא 0.508
14/04/2011 0.499 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/04/2011 הוא 0.499
15/04/2011 0.499 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/04/2011 הוא 0.499
16/04/2011 0.504 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/04/2011 הוא 0.504
17/04/2011 0.504 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/04/2011 הוא 0.504
18/04/2011 0.504 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/04/2011 הוא 0.504
19/04/2011 0.504 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/04/2011 הוא 0.504
20/04/2011 0.504 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/04/2011 הוא 0.504
21/04/2011 0.504 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/04/2011 הוא 0.504
22/04/2011 0.508 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/04/2011 הוא 0.508
23/04/2011 0.508 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/04/2011 הוא 0.508
24/04/2011 0.508 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/04/2011 הוא 0.508
25/04/2011 0.508 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/04/2011 הוא 0.508
26/04/2011 0.508 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/04/2011 הוא 0.508
27/04/2011 0.515 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/04/2011 הוא 0.515
28/04/2011 0.515 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/04/2011 הוא 0.515
29/04/2011 0.513 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/04/2011 הוא 0.513
30/04/2011 0.513 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/04/2011 הוא 0.513
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 05/2011 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2011

תגובות הגולשים