OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש ספטמבר 2012 (09/2012)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בספטמבר 2012 (09/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/09/2012 0.478 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/09/2012 הוא 0.478
02/09/2012 0.478 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/09/2012 הוא 0.478
03/09/2012 0.478 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/09/2012 הוא 0.478
04/09/2012 0.48 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/09/2012 הוא 0.48
05/09/2012 0.479 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/09/2012 הוא 0.479
06/09/2012 0.481 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/09/2012 הוא 0.481
07/09/2012 0.485 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/09/2012 הוא 0.485
08/09/2012 0.486 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/09/2012 הוא 0.486
09/09/2012 0.486 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/09/2012 הוא 0.486
10/09/2012 0.486 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/09/2012 הוא 0.486
11/09/2012 0.483 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/09/2012 הוא 0.483
12/09/2012 0.476 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/09/2012 הוא 0.476
13/09/2012 0.471 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/09/2012 הוא 0.471
14/09/2012 0.477 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/09/2012 הוא 0.477
15/09/2012 0.475 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/09/2012 הוא 0.475
16/09/2012 0.475 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/09/2012 הוא 0.475
17/09/2012 0.475 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/09/2012 הוא 0.475
18/09/2012 0.475 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/09/2012 הוא 0.475
19/09/2012 0.475 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/09/2012 הוא 0.475
20/09/2012 0.469 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/09/2012 הוא 0.469
21/09/2012 0.471 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/09/2012 הוא 0.471
22/09/2012 0.472 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/09/2012 הוא 0.472
23/09/2012 0.472 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/09/2012 הוא 0.472
24/09/2012 0.472 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/09/2012 הוא 0.472
25/09/2012 0.479 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/09/2012 הוא 0.479
26/09/2012 0.479 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/09/2012 הוא 0.479
27/09/2012 0.479 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/09/2012 הוא 0.479
28/09/2012 0.474 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/09/2012 הוא 0.474
29/09/2012 0.474 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/09/2012 הוא 0.474
30/09/2012 0.474 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/09/2012 הוא 0.474
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 10/2012 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 08/2012

תגובות הגולשים