OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש דצמבר 2012 (12/2012)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בדצמבר 2012 (12/2012).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2012 0.43 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/12/2012 הוא 0.43
02/12/2012 0.43 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/12/2012 הוא 0.43
03/12/2012 0.43 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/12/2012 הוא 0.43
04/12/2012 0.432 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/12/2012 הוא 0.432
05/12/2012 0.433 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/12/2012 הוא 0.433
06/12/2012 0.437 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/12/2012 הוא 0.437
07/12/2012 0.44 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/12/2012 הוא 0.44
08/12/2012 0.441 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/12/2012 הוא 0.441
09/12/2012 0.441 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/12/2012 הוא 0.441
10/12/2012 0.441 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/12/2012 הוא 0.441
11/12/2012 0.438 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/12/2012 הוא 0.438
12/12/2012 0.436 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/12/2012 הוא 0.436
13/12/2012 0.438 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/12/2012 הוא 0.438
14/12/2012 0.438 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/12/2012 הוא 0.438
15/12/2012 0.44 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/12/2012 הוא 0.44
16/12/2012 0.44 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/12/2012 הוא 0.44
17/12/2012 0.44 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/12/2012 הוא 0.44
18/12/2012 0.441 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/12/2012 הוא 0.441
19/12/2012 0.443 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/12/2012 הוא 0.443
20/12/2012 0.44 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/12/2012 הוא 0.44
21/12/2012 0.439 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/12/2012 הוא 0.439
22/12/2012 0.436 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/12/2012 הוא 0.436
23/12/2012 0.436 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/12/2012 הוא 0.436
24/12/2012 0.436 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/12/2012 הוא 0.436
25/12/2012 0.438 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/12/2012 הוא 0.438
26/12/2012 0.438 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/12/2012 הוא 0.438
27/12/2012 0.438 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/12/2012 הוא 0.438
28/12/2012 0.438 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/12/2012 הוא 0.438
29/12/2012 0.438 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/12/2012 הוא 0.438
30/12/2012 0.438 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/12/2012 הוא 0.438
31/12/2012 0.438 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 31/12/2012 הוא 0.438
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2013 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 11/2012

תגובות הגולשים