OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש פברואר 2013 (02/2013)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בפברואר 2013 (02/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/02/2013 0.411 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/02/2013 הוא 0.411
02/02/2013 0.413 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/02/2013 הוא 0.413
03/02/2013 0.413 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/02/2013 הוא 0.413
04/02/2013 0.413 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/02/2013 הוא 0.413
05/02/2013 0.416 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/02/2013 הוא 0.416
06/02/2013 0.415 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/02/2013 הוא 0.415
07/02/2013 0.415 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/02/2013 הוא 0.415
08/02/2013 0.414 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/02/2013 הוא 0.414
09/02/2013 0.416 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/02/2013 הוא 0.416
10/02/2013 0.416 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/02/2013 הוא 0.416
11/02/2013 0.416 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/02/2013 הוא 0.416
12/02/2013 0.412 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/02/2013 הוא 0.412
13/02/2013 0.415 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/02/2013 הוא 0.415
14/02/2013 0.414 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/02/2013 הוא 0.414
15/02/2013 0.419 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/02/2013 הוא 0.419
16/02/2013 0.417 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/02/2013 הוא 0.417
17/02/2013 0.417 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/02/2013 הוא 0.417
18/02/2013 0.417 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/02/2013 הוא 0.417
19/02/2013 0.414 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/02/2013 הוא 0.414
20/02/2013 0.413 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/02/2013 הוא 0.413
21/02/2013 0.412 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/02/2013 הוא 0.412
22/02/2013 0.418 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/02/2013 הוא 0.418
23/02/2013 0.423 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/02/2013 הוא 0.423
24/02/2013 0.423 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/02/2013 הוא 0.423
25/02/2013 0.423 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/02/2013 הוא 0.423
26/02/2013 0.423 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/02/2013 הוא 0.423
27/02/2013 0.42 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/02/2013 הוא 0.42
28/02/2013 0.419 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/02/2013 הוא 0.419
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2013 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2013

תגובות הגולשים