OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש אפריל 2013 (04/2013)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי באפריל 2013 (04/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/04/2013 0.393 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/04/2013 הוא 0.393
02/04/2013 0.393 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/04/2013 הוא 0.393
03/04/2013 0.391 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/04/2013 הוא 0.391
04/04/2013 0.392 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/04/2013 הוא 0.392
05/04/2013 0.396 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/04/2013 הוא 0.396
06/04/2013 0.401 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/04/2013 הוא 0.401
07/04/2013 0.401 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/04/2013 הוא 0.401
08/04/2013 0.401 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/04/2013 הוא 0.401
09/04/2013 0.405 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/04/2013 הוא 0.405
10/04/2013 0.407 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/04/2013 הוא 0.407
11/04/2013 0.409 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/04/2013 הוא 0.409
12/04/2013 0.406 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/04/2013 הוא 0.406
13/04/2013 0.402 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/04/2013 הוא 0.402
14/04/2013 0.402 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/04/2013 הוא 0.402
15/04/2013 0.402 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/04/2013 הוא 0.402
16/04/2013 0.396 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/04/2013 הוא 0.396
17/04/2013 0.396 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/04/2013 הוא 0.396
18/04/2013 0.396 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/04/2013 הוא 0.396
19/04/2013 0.396 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/04/2013 הוא 0.396
20/04/2013 0.391 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/04/2013 הוא 0.391
21/04/2013 0.391 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/04/2013 הוא 0.391
22/04/2013 0.391 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/04/2013 הוא 0.391
23/04/2013 0.392 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/04/2013 הוא 0.392
24/04/2013 0.394 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/04/2013 הוא 0.394
25/04/2013 0.397 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/04/2013 הוא 0.397
26/04/2013 0.394 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/04/2013 הוא 0.394
27/04/2013 0.40 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/04/2013 הוא 0.40
28/04/2013 0.40 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/04/2013 הוא 0.40
29/04/2013 0.40 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/04/2013 הוא 0.40
30/04/2013 0.401 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/04/2013 הוא 0.401
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 05/2013 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 03/2013

תגובות הגולשים