OFFICEGUY

שער הראנד הדרום אפריקאי בחודש דצמבר 2013 (12/2013)

לשימושכם, שערי הראנד הדרום אפריקאי בדצמבר 2013 (12/2013).
שערי המט"ח מעודכנים באופן אוטומטי, ומוצגים לשימוש גולשי ומשתמשי האתר.
תאריך שער המרה
01/12/2013 0.346 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 01/12/2013 הוא 0.346
02/12/2013 0.346 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 02/12/2013 הוא 0.346
03/12/2013 0.34 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 03/12/2013 הוא 0.34
04/12/2013 0.339 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 04/12/2013 הוא 0.339
05/12/2013 0.337 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 05/12/2013 הוא 0.337
06/12/2013 0.336 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 06/12/2013 הוא 0.336
07/12/2013 0.339 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 07/12/2013 הוא 0.339
08/12/2013 0.339 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 08/12/2013 הוא 0.339
09/12/2013 0.339 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 09/12/2013 הוא 0.339
10/12/2013 0.34 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 10/12/2013 הוא 0.34
11/12/2013 0.337 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 11/12/2013 הוא 0.337
12/12/2013 0.338 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 12/12/2013 הוא 0.338
13/12/2013 0.337 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 13/12/2013 הוא 0.337
14/12/2013 0.34 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 14/12/2013 הוא 0.34
15/12/2013 0.34 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 15/12/2013 הוא 0.34
16/12/2013 0.34 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 16/12/2013 הוא 0.34
17/12/2013 0.341 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 17/12/2013 הוא 0.341
18/12/2013 0.339 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 18/12/2013 הוא 0.339
19/12/2013 0.34 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 19/12/2013 הוא 0.34
20/12/2013 0.337 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 20/12/2013 הוא 0.337
21/12/2013 0.339 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 21/12/2013 הוא 0.339
22/12/2013 0.339 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 22/12/2013 הוא 0.339
23/12/2013 0.339 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 23/12/2013 הוא 0.339
24/12/2013 0.337 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 24/12/2013 הוא 0.337
25/12/2013 0.337 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 25/12/2013 הוא 0.337
26/12/2013 0.337 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 26/12/2013 הוא 0.337
27/12/2013 0.336 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 27/12/2013 הוא 0.336
28/12/2013 0.331 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 28/12/2013 הוא 0.331
29/12/2013 0.331 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 29/12/2013 הוא 0.331
30/12/2013 0.331 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 30/12/2013 הוא 0.331
31/12/2013 0.33 שער הראנד הדרום אפריקאי בתאריך 31/12/2013 הוא 0.33
מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 01/2014 מעבר לשער הראנד הדרום אפריקאי בחודש 11/2013

תגובות הגולשים