יוצרים התפתחות (ע"ר)
לוח ראשי
[{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.Text, OfficeGuy.Apps.Dashboards","BackgroundC
olor":0,"TextColor":0,"Content":"צוות","Size":1,"WidgetType":1,"ID":0,"Position_X":0,"Position_Y":0,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.Text, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":1,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_Text","ViewDisplayName":"Widget_Text","DisplayName":"טקסט","Icon":"icon-text"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.LinkEntity, OfficeGuy.Apps.Dashboards","LinkTextSize":0,"BackgroundColor":6,"Text":"לוח תפעול","SchemaID":1616299,"EntityID":70608283,"WidgetType":4,"ID":0,"Position_X":210,"Position_Y":100,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.LinkEntity, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":4,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_LinkEntity","ViewDisplayName":"Widget_LinkEntity","DisplayName":"קישור לכרטיס","Icon":"icon-doc"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.LinkEntity, OfficeGuy.Apps.Dashboards","LinkTextSize":0,"BackgroundColor":6,"Text":"לוח מנכ\"ל","SchemaID":1616299,"EntityID":66652090,"WidgetType":4,"ID":0,"Position_X":210,"Position_Y":150,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.LinkEntity, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":4,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_LinkEntity","ViewDisplayName":"Widget_LinkEntity","DisplayName":"קישור לכרטיס","Icon":"icon-doc"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.LinkFolder, OfficeGuy.Apps.Dashboards","LinkTextSize":0,"BackgroundColor":6,"Text":"כל הלוחות","SchemaID":1616299,"EnableEntityCreation":false,"ViewID":72859566,"WidgetType":3,"ID":0,"Position_X":210,"Position_Y":450,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.LinkFolder, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":3,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_LinkFolder","ViewDisplayName":"Widget_LinkFolder","DisplayName":"קישור לתיקייה","Icon":"icon-folder"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","BackgroundColor":4,"LinkTextSize":0,"Text":"⌚ דיווח נוכחות ⌚","URL":"https://www.myofficeguy.com/f14686528/new/","WidgetType":2,"ID":0,"Position_X":0,"Position_Y":50,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":2,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_LinkURL","ViewDisplayName":"Widget_LinkURL","DisplayName":"קישור","Icon":"icon-link"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.Text, OfficeGuy.Apps.Dashboards","BackgroundColor":0,"TextColor":0,"Content":"מטה","Size":1,"WidgetType":1,"ID":0,"Position_X":210,"Position_Y":0,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.Text, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":1,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_Text","ViewDisplayName":"Widget_Text","DisplayName":"טקסט","Icon":"icon-text"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","BackgroundColor":6,"LinkTextSize":0,"Text":"טופס 101 2021","URL":"https://dochub.com/office-y4fyq1/gYzM7mBwDj6mZqPKqJ6EoO/101-%D7%A8%D7%99%D7%A7-pdf","WidgetType":2,"ID":0,"Position_X":210,"Position_Y":250,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":2,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_LinkURL","ViewDisplayName":"Widget_LinkURL","DisplayName":"קישור","Icon":"icon-link"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","BackgroundColor":6,"LinkTextSize":0,"Text":"מי אנחנו - בית החיבוקים","URL":"https://tinyurl.com/y7z5b3fw","WidgetType":2,"ID":0,"Position_X":0,"Position_Y":100,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":2,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_LinkURL","ViewDisplayName":"Widget_LinkURL","DisplayName":"קישור","Icon":"icon-link"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","BackgroundColor":6,"LinkTextSize":0,"Text":"תפיסת העולם שלנו","URL":"https://tinyurl.com/y9jgr58f","WidgetType":2,"ID":0,"Position_X":0,"Position_Y":150,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":2,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_LinkURL","ViewDisplayName":"Widget_LinkURL","DisplayName":"קישור","Icon":"icon-link"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","BackgroundColor":6,"LinkTextSize":0,"Text":"הפעלת ביטוח","URL":"https://docs.google.com/document/d/1cVRmR_RZixy7AUI8VKIrE4yhGlBo3r9EYdx2Qn9UPJo/edit?usp=sharing","WidgetType":2,"ID":0,"Position_X":210,"Position_Y":400,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":2,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_LinkURL","ViewDisplayName":"Widget_LinkURL","DisplayName":"קישור","Icon":"icon-link"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","BackgroundColor":6,"LinkTextSize":0,"Text":"נוהל הפסקת העסקה","URL":"https://docs.google.com/document/d/1S7hsrAxeInCSDD5gql6CBuFQ8T6lFmILMr8UxjXwirY/edit#","WidgetType":2,"ID":0,"Position_X":210,"Position_Y":350,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":2,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_LinkURL","ViewDisplayName":"Widget_LinkURL","DisplayName":"קישור","Icon":"icon-link"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","BackgroundColor":6,"LinkTextSize":0,"Text":"מושגים יוצרים התפתחות","URL":"https://tinyurl.com/y6so76uk","WidgetType":2,"ID":0,"Position_X":0,"Position_Y":200,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":2,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_LinkURL","ViewDisplayName":"Widget_LinkURL","DisplayName":"קישור","Icon":"icon-link"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.LinkFolder, OfficeGuy.Apps.Dashboards","LinkTextSize":0,"BackgroundColor":6,"Text":"צוות העמותה","SchemaID":447768,"EnableEntityCreation":false,"ViewID":11216443,"WidgetType":3,"ID":0,"Position_X":210,"Position_Y":200,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.LinkFolder, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":3,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_LinkFolder","ViewDisplayName":"Widget_LinkFolder","DisplayName":"קישור לתיקייה","Icon":"icon-folder"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","BackgroundColor":6,"LinkTextSize":0,"Text":"נוהל קליטת עובד/ת","URL":"https://docs.google.com/document/d/1U5jCljMD5RRIdecOokyJjb7cphNMxOzhr356mr-0CCk/edit#","WidgetType":2,"ID":0,"Position_X":210,"Position_Y":300,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.LinkURL, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":2,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_LinkURL","ViewDisplayName":"Widget_LinkURL","DisplayName":"קישור","Icon":"icon-link"}},{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Instances.LinkEntity, OfficeGuy.Apps.Dashboards","LinkTextSize":0,"BackgroundColor":5,"Text":"הלוח של ניצן","SchemaID":1616299,"EntityID":79784577,"WidgetType":4,"ID":0,"Position_X":210,"Position_Y":50,"Width":200,"Height":40,"Definition":{"$type":"OfficeGuy.Apps.Dashboards.Widgets.Definitions.LinkEntity, OfficeGuy.Apps.Dashboards","Type":4,"Width_Default":200,"Width_Minimum":150,"Width_Maximum":400,"Height_Default":40,"Height_Minimum":40,"Height_Maximum":100,"ViewEditorName":"Widget_LinkEntity","ViewDisplayName":"Widget_LinkEntity","DisplayName":"קישור לכרטיס","Icon":"icon-doc"}}]
1