OFFICEGUY

מראה המסמכים במערכת

לשימושכם, יצרנו מאגר שאלות נפוצות שעלו ממשתמשי המערכת.
נתקלתם בשאלה ולא מצאתם תשובה? אנחנו רוצים לדעת איזה!

יש במערכת סוגים רבים של מסמכים. על כל מסמך בחלק העליון מופיעים פרטים אישיים, פרטי התקשרות, לוגו ועוד.
אבל כל מסמך נראה טיפה שונה:
  1. הכותרת משתנה לפי סוג המסמך (חשבונית; קבלה; חשבונית-קבלה; חשבון-קבלה; דרישת תשלום; הזמנה; חשבונית זיכוי וכן הלאה).
  2. הספרור של המסמך משתנה (מסמכי טיוטה מופיעים ללא ספרור).
  3. יש שתי טבלאות מרכזיות: מוצרים/שירותים הכוללים את "בעבור מה" שולם ואמצעי תשלום הכוללים את "כמה שולם באיזה אמצעי". בחלק מהמסמכים מופיעות שתי הטבלאות ובחלק רק אחת מהן.
  4. ביצירת המסמך ניתן להוסיף תיאור המופיע בראש המסמך.