OFFICEGUY

שירות חינם למנה"ח

אנחנו ממליצים למייצגים להשתמש באפליקציית משרד הנהלת חשבונות על מנת לעשות הנהלת חשבונות ללקוחות.
אבל גם מייצגים שלא עובדים עם המערכת, יכולים להנות ממנה. חשוב לנו להקל על המייצגים בעבודתם.
מייצגים שלא עובדים עם המערכת, רוצים לייצא את הנתונים ממנה לתוך מערכת הנהלת החשבונות שלהם. ישנן מספר דרכים להוציא את הנתונים מתוך המערכת.

דרכים לייצוא נתונים מ-OfficeGuy למערכת אחרת

כל הדרכים מונגשות מתוך המסך הייעודי למנהלי חשבונות:

  1. דוח הכנסות והוצאות - דוח שמציג לכם סיכום ופירוט של ההכנסות וההוצאות. הכי נוח למי שרק רוצה לקלוט פקודת יומן מסכמת (מתאים במיוחד ללקוחות חד צידיים).
  2. יצוא לחשבשבת  - קובץ יצוא בפורמט חשבשבת המתאים גם לתוכנות אחרות. הכי נוח למי שרוצה לקלוט תנועות מפורטות (מתאים במיוחד ללקוחות בהנה"ח כפולה).
  3. הורדת מסמכים לתקופה - אפשרות הורדה ב-PDF של מסמכים לפי תקופה (מתאים למייצגים שרוצים להקליד את הנתונים בעצמם).
  4. יצוא במבנה אחיד - יצוא במבנה אחיד של רשות המסים (לרוב, פחות מתאים. אבל גם אפשרי אם זה מה שאתם צריכים).

כדאי לך לצרף את הלקוחות שלך אלינו

לתשובת ליבך!
נשמח תמיד לתת שירות ללקוחות המשרד שלך.
למה כדאי לך להמליץ עלינו ללקוחות?
  1. OfficeGuy היא המערכת הכי נוחה וחזקה בשוק ללקוחות. 
  2. OfficeGuy מתאימה גם ללקוחות קטנים, וגם ללקוחות גדולים ביותר. 
  3. OfficeGuy נותנת מענה נוח למייצגים, בין אם הם עובדים עם המערכת ובין אם לא.
  4. OfficeGuy גם מציעה לך להצטרף לתוכנית השותפים, ולקבל עמלות על צירוף לקוחות למערכת.