OFFICEGUY

תיק מנוהל במשרד הנה"ח

אפליקציית משרד הנהלת חשבונות מאפשרת לכם להחליט איזה מהלקוחות אתם מנהלים במערכת ואיזה לא.
האפליקציה מוצעת לשימוש חינם עם 3 תיקים מנוהלים לשימושכם. ניתן בכלב שלב להוסיף תיקים מנוהלים לפי הצורך.

"תיק מנוהל" הינו מושג המייצג ארגון במערכת (לקוח שלכם) שאתם מבצעים עבורו הנהלת חשבונות דרך OfficeGuy.

יתרונות בניהול תיק במערכת

 1. תיק מנוהל מופיע בכל דוחות החתך המשמעותיים של אפליקציית משרד הנה"ח ומאפשר לכם מבט על (פירוט בהמשך הדף).
 2. ניהול תיק מאפשר לכם לבצע את תהליך ניהול ההוצאות המלא למנהלי חשבונות. כולל התקנת אפליקציית ניהול הוצאות, הקצאת מסמכים, תיוק הוצאות חכם, סריקה אופטית של הנתונים ועוד.
 3. ניהול תיק נותן לכם הרשאות מלאות בחשבון בית העסק (לרבות יצירת הכנסות והוצאות עבור בית העסק).

מה מקבלים עם כל תיק מנוהל?

 • ארגון מנוהל מקבל את אפליקציית ניהול הוצאות חינם. האפליקציה תהיה חסומה לשימוש המשתמש פרט להעלאת הוצאות.
 • ארגון מנוהל מעניק למנהל/ת החשבונות אפשרות ליצור מסמכים ללא הגבלה בשימוש סביר (עד 500 מסמכים בחודש).
 • בכך, ארגון מנוהל מאפשר למנהל/ת החשבונות לבצע דרך המערכת, ללא כל תוכנה נוספת:
  (1) דיווח מע"מ.
  (2) דיווח מקדמות מס הכנסה.
  (3) הפקת דוח רווח והפסד.
 • ארגון לא מנוהל שהתקין בעצמו את אפליקציית ניהול הוצאות (בתשלום), יאפשר גם למנהל/ת החשבונות גישה לאפליקציה וליכולות שלה, אך ללא תוספת המסמכים הניתנת לתיקים מנוהלים.
 • ארגון לא מנוהל עדיין יציג עבורכם את המסך הייעודי למנהלי חשבונות, לנוחיותכם. אך כל היתרונות המופיעים כאן עבור ארגונים מנוהלים, יהיו חסומים עבורו. 

משמעות באפליקציית משרד הנה"ח

 • ארגון לא מנוהל מופיע בדף הראשי של האפליקציה, על מנת שתוכלו לנווט אליו בקלות ולעבוד עם המסך הייעודי אצלו. כמובן, שגם תמיד ניתן להפוך אותו לארגון מנוהל.
 • ארגון מנוהל, נספר בהקצאת התיקים המנוהלים שלכם, כלומר - הינו חלק מהתשלומים למערכת.
 • ארגון מנוהל מופיע תחת "דוחות על הארגונים", וניתן לראות עבורו דוחות שונים, לרבות:
  דוח "ארגונים עם הוצאות לתיוק" המאפשר לכם לראות בזמן אמת איזה לקוח העלה הוצאות שמחכות לתיוק;
  דוח "ארגונים עם צורך בדוח מתקן" המאפשר לכם לטפל בצורה ממוקדת בלקוחות שהזינו מסמכים באיחור;
  דוח "ארגונים לפי סגירת תקופת דיווח" המאפשר לכם לראות את רשימת הארגונים אשר תקופת הדיווח הסגורה האחרונה שלהם ישנה, ולכן כנראה שעדיין לא בוצעו עבורם הדיווחים לרשויות וסגירות התקופה הנדרשות;
  דוח "ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור" המאפשר לכם לראות בקלות מתי נגמר התוקף של האישורים לאחד מלקוחותיכם.