OFFICEGUY

דוח ארגונים לפי סגירת תקופת דיווח

דוח ארגונים לפי סגירת תקופת דיווח מאפשר לכם לצפות ברשימת הארגונים המשויכים אליכם תחת אפליקציית משרד הנה"ח, בתוספת לשני נתונים: תקופת הדיווח האחרונה הסגורה של הארגונים וכמה מסמכים ממתינים להגשת דוח מתקן.
לקריאה על ניהול תקופות דיווח במערכת לחצו כאן.

הדוח מוצג כאשר בראשו מופיע הארגון שלא סגרתם לו תקופה הכי הרבה זמן, ובתחתית, הארגון שסגרתם לו תקופה לאחרונה.
מטרת הדוח היא לאפשר לכם לשים לב לארגונים שלא סגרתם להם את הדוחות, בין אם לא דיווחתם עבורם, ובין אם רק שכחתם לסגור את התקופה.
במידה ושכחתם לסגור את התקופה, מומלץ להשוות את דוח מע"מ ודוח מקדמות מס הכנסה למספרים שהוגשו על מנת לוודא שלא היו שינויים מאז שהגשתם את הדיווחים.