OFFICEGUY

שליחת מסמכים מרוכזת ללקוח

כדי לשלוח ללקוח ריכוז של כל המסמכים שהופקו עבורו במערכת יש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. מבצעים חיפוש בתיבת החיפוש בעמוד אפליקציית ניהול חשבונות לפי שם הלקוח. המערכת תציג את כל המסמכים המשויכים ללקוח.
  2. מסמנים V לצד המסמכים שרוצים לשלוח ללקוח > לוחצים על שליחה בדוא"ל בסרגל פעולות > בודקים את כתובת המייל לשליחה > מוסיפים הודעה אישית (אופציונאלי) > לוחצים על שליחה.

  • כל מסמך יישלח ללקוח במייל נפרד והלקוח עשוי לקבל מיילים מרובים ממכם בהתאם לכמות המסמכים שסומנו לשליחה.
  • ניתן לשלוח העתק של המסמכים אל תיבת המייל של הארגון המוגדרת בחשבון
  • ניתן לשלוח את מסמך המקור פעם אחת בלבד (על פי תקנות רשות המסים). לאחר מכן ניתן לשלוח העתק של המסמך או נאמן למקור