OFFICEGUY

יבוא לקוחות אל OfficeGuy

כדי לייבא לקוחות אל OfficeGuy יש לבצע את הפעולות הבאות:  
  1. נכנסים אל "תיקיית לקוחות > פעולות נוספות (בסרגל פעולות) > יבוא נתונים".
  2. מורידים תבנית לייבוא מ-OfficeGuy אליה יש להזין את הנתונים.
  3. מזינים את נתוני הלקוחות אל קובץ התבנית שהורדתם. חשוב להזין את הנתונים באופן מותאם לתבנית של OfficeGuy על מנת שתהליך הטעינה יתבצע כראוי.
  4. מעלים את הקובץ עם הנתונים אל המערכת ולוחצים על "תצוגה מקדימה" על מנת לראות את הנתונים שיובאו למערכת
  5. בודקים את תקינות הנתונים ולוחצים על טעינה.
  6. בסיום תהליך הטעינה ייווצרו כרטיסי לקוח עבור כל לקוח שיובא למערכת ויתקבל מייל בנוגע לסטטוס טעינת הנתונים למערכת.

הערות

  • כאשר מייבאים מסמכים המערכת תיצור כרטיס לקוח על סמך הפרטים המופיעים במסמך. יחד עם זאת, על מנת לייבא את פרטי הלקוח המלאים ולהימנע מיצירת כרטיסי לקוחות כפולים במערכת מומלץ לייבא את הלקוחות לפני יבוא המסמכים. 
  • במידה וייבוא הלקוחות מתבצע כחלק ממעבר אל OfficeGuy ממערכת הנהלת חשבונות מקבילה יש לייצא את נתוני הלקוחות מן המערכת הישנה ולהזין את הנתונים אל תוך קובץ התבנית שהורדתם מ-OfficeGuy. ראו כאן הסבר מפורט על יבוא נתונים במבנה אחיד אל OfficeGuy.
להסבר מפורט על יבוא נתונים אל OfficeGuy לחצו כאן.