OFFICEGUY

דוח מקדמות מס הכנסה

אחד החלקים החשובים בהתנהלות העסקית של כל עסק הוא דיווח שוטף לרשויות המס, בהן מס הכנסה. מדי שנה נדרשים העסקים מכל סוג, להגיש דוח מקדמות אל מס הכנסה. על הדוח להיות מדויק, ולשקף את המצב בצורה אמינה כלפי רשויות המס. קיראו כאן על מה זה דוח מקדמות מס הכנסה, כיצד יש למלא אותו ובאילו דרכים תוכלו גם אתם לייעל את הדיווח לרשויות המס.

כיצד מתבצעים הדיווחים למס הכנסה?

כל עסק אשר ההכנסות שלו גדולות מסך כל ההוצאות שלו, חייב בתשלום מס הכנסה על הרווחים שנצברו במהלך השנה. הרווח השנתי מחושב לפי כל סוף שנת כספים (מתחילת חודש ינואר עד לסוף חודש דצמבר), והדיווח עליו מבוצע במהלך השנה העוקבת – אל מס הכנסה. לאחר שהוגשו הדיווחים למס הכנסה באמצעות הדו"ח השנתי, יתאפשר לבצע חישוב של הסכום אותו נדרש העסק לשלם לרשויות המס. במקביל, מס הכנסה יוצר הערכה אישית לגבי כל עסק, על הרווחים הצפויים. על פי הערכה זו ניתן לקבוע אחוזים של מקדמות לתשלום המס אשר אותן ישלם העסק לאורכה של השנה. התשלום יכול להתבצע אחת לחודש או אחת לחודשיים. תשלום זה הוא בגדר הערכה, ולכן המס אשר משלמים במהלך השנה דרך המקדמות למס הכנסה – לא יהיה זהה באופן מלא לסכום המס אשר מחושב עם סיום השנה.

מילוי דוח מקדמות למס הכנסה

כאמור, כל עסק מחויב להגיש דוח שנתי למס הכנסה, וזאת באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של רשות המסים. לאחר שכל הפרטים מולאו בצורה תקינה, קיימת אפשרות לקבל את חישוב המס, 
אשר מבוסס על הנתונים אשר הוזנו בטופס. 
בסוף שנת המס, ולאחר הגשת דוחות מקדמות מס הכנסה במהלך כל השנה, יש צורך להגיש דוח שנתי לפקיד השומה במס הכנסה.
הגשת הדוח מאפשרת למס הכנסה לדעת אם העסק שילם פחות מס הכנסה מהדרוש באמצעות המקדמות ויש להשלים את הסכומים החסרים, או שהוא שילם יותר מס הכנסה ממה שדרוש וקיימת זכאות להחזר ממס הכנסה.

דרכים להקל על מילוי הדוח

כפי שראינו, הגשת דוח מקדמות למס הכנסה צריך להיעשות בצורה מדויקת על מנת להימנע מטעויות ומהפסדים אפשריים של סכומי כסף. כמו כן, הדוח צריך להיות מדויק כדי לשקף בצורה האמינה ביותר את ההכנסות של העסק. רישומים מסודרים של ההכנסות וגם ההוצאות של העסק מאפשרים ניהול נכון יותר, וגם פשטות רבה יותר במילוי דוחות מסוג זה. ניהול חשבונות באופן דיגיטלי, המבוצע בעזרתן של תוכנות כדוגמת OfficeGuy מאפשר לקבל סיכום פשוט ומדויק של הסעיפים הדרושים לנו לצורך מילוי הדוח. המערכת מתעדכנת כל העת באמצעות רישום של ההכנסות ופירוט של תאריכים, סכומים ומהות המוצר או השירות אשר בעבורם התקבל התשלום. דרך זו, מעבר להיותה מדויקת, הופכת את כל התהליך לפשוט יותר, נוח יותר ומאפשרת לחסוך זמן יקר.
בהחזר לעומת זאת, אתם מקבלים הפרשי ריבית והצמדה, כלומר אתם מקבלים יותר כסף מהמס העודף ששילמתם. זהו כמובן מצב טוב, אבל צריך להיזהר: החזרים גדולים מדי עלולים לבטא התנהלות כספית לא נכונה, מפני שהסיבה להחזרים הגדולים היא ששילמתם יותר מדי מס במהלך השנה, ובכך הכבדתם על עצמכם מבחינה תזרימית. במילים אחרות, יהיה לכם הרבה פחות כסף בכל חודש, אם תרצו לקבל החזר מס גבוה.

פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה