OFFICEGUY

גיבוי מסמכים שהופקו במערכת באמצעות המייל

כדי ליצור גיבוי של מסמכים שהופקו במערכת באמצעות המייל יש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. נכנסים אל עמוד דוחות ובוחרים בדוח הורדת מסמכים לתקופה (תחת הכנסות).
  2. בוחרים את תקופת הדוח הרצויה ליצוא המסמכים (חודשי, שנתי וכו'), את סוג המסמך (העתק או מקור), מוודאים כי כתובת המייל אליה יישלחו המסמכים נכונה ולוחצים על שליחה.  
  3. המסמכים יישלחו למייל שהוזן. המייל יכיל קובץ להורדה עם המסמכים בהתאם לתקופה שנבחרה. יש להוריד את הקובץ למחשב (הקובץ זמין להורדה למשך שבועיים מיום שליחתו).
  4. הקובץ נשמר בפורמט ZIP והוא מכיל את כל קבצי המסמכים שהופקו בחשבון במהלך התקופה שנבחרה בפורמט PDF.
  • שימו לב כי הורדת מסמכים מוגבלת ל-10,000 מסמכים בכל שליחה ול-3 הורדות בחודש.
  • ניתן לסמן כי המסמכים יישלחו אל הלקוחות במקום לארגון.
  • הורדת מסמכים לתקופה יוצרת גיבוי של מסמכי הכנסות וגם של מסמכי הוצאות שהופקו במערכת.
המערכת מציעה דרכים נוספות לגיבוי מידע ונתונים שהופקו במערכת באמצעות אפליקציית גיבוי נתונים (התקנה בחינם) או באמצעות יצוא נתונים מלא או חלקי.