OFFICEGUY
קבוצת מישו"ר חשבות אשר בבעלות רו"ח אביגיל שקוביצקי חוללה מהפך בתפיסת הניהול הכספי של המגזר השלישי. מחלקות ייחודיות מסוגן המתמחות בבניית תקציבים, מעקב אחר תקבולים ומקסום הכנסות, הכנת פרויקטים יחודיים, תכניות יעול והבראה, ביקורות עצמיות וחיצוניות. 

למשרד מחלקת חינוך, עסקים, עמותות ומחלקת חשבות שכר.

לקוחתנו נמנים על קשת רחבה, מכלל התחומים והמגזרים.
הקבוצה שותפה להליכי חקיקה,  ולפרויקטים ציבוריים רבים.
מדי חודש לקוחותינו נהנים ממספר חוזרים מקצועיים.

מאות לקוחותינו נהנים מרף מקצועיות גבוה, שרות ואווירה אישית.
השרות ניתן בעברית, אנגלית וצרפתית