OFFICEGUY

יבוא ויצוא נתונים במבנה אחיד

על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) כל תוכנה ממוחשבת לניהול חשבונות מחויבת לאפשר הפקת קובץ של נתונים ומסמכים חשבונאיים במבנה אחיד. פורמט זה מאפשר העברת נתונים ומידע בין מערכות ניהול חשבונות שונות, ייצוא נתונים והעברתם אל מנהל החשבונות וגיבוי ושמירת המידע העסקי הקיים במערכת ניהול החשבונות.

מערכת ניהול החשבונות של OfficeGuy תומכת הן ביבוא של נתונים במבנה אחיד אל תוך המערכת והן בייצוא של מידע ונתונים במבנה אחיד מתוך המערכת.

יבוא נתונים במבנה אחיד

יבוא נתונים במבנה אחיד אל OfficeGuy מאפשר מעבר קל ומהיר ממערכת הנהלת חשבונות אחרת והתחלת עבודה מהירה במערכת. 

OfficeGuy מאפשרת לייבא אל המערכת קובץ במבנה אחיד המכיל מסמכים חשבונאיים. ייבוא הקובץ ייצור במערכת את המסמכים המצויים בקובץ. בנוסף ייווצרו באופן אוטומטי כרטיסי לקוחות וכרטיסי מוצרים/שירותים בהתאם לפרטים המופיעים במסמכים שיובאו למערכת (במידה וכרטיסים אלו אינם קיימים במערכת).

על מנת לייבא למערכת נתונים ומידע במבנה אחיד יש לבצע מספר פעולות:
  1. מפיקים קובץ במבנה אחיד במערכת ניהול חשבונות אחרת.
  2. מייצאים את הקובץ ושומרים אותו במחשב. הקובץ נוצר בפורמט zip ואין צורך לחלץ את הקבצים או לבצע כל פעולה אחרת.
  3. נכנסים ללינק הבא על מנת לייבא נתונים במבנה אחיד אל OfficeGuy.

מכיוון שבכל מערכת ניהול חשבונות תהליך ייצוא הנתונים מעט שונה מומלץ לבצע את יבוא הנתונים אל OfficeGuy בהתאם לסדר הפעולות הספציפי לכל מערכת:

כאן תוכלו לראות הסבר מפורט על יבוא נתונים מחשבונית ירוקה

כאן תוכלו לראות הסבר מפורט על יבוא נתונים מ-SmartBee

כאן תוכלו לראות הסבר מפורט על יבוא נתונים מ-EZCount

כאן תוכלו לראות הסבר מפורט על יבוא נתונים מ-iCount

שימו לב! מערכות רבות לא מייצאות קובץ נתונים בצורה תקינה לפי הוראות המבנה האחיד. בשל כך יתכנו מקרים בהם המסמכים שנטענו לא יופיעו באופן תקין במערכת או שהם כלל לא יטענו למערכת.

במידה ונתקלתם בבעיה בטעינת הנתונים יש לטעון את הנתונים אל תוך הסימולטור הרשמי של רשות המסים. במידה והמסמכים שלא נטענו באופן תקין למערכת אכן מופיעים באופן תקין בסימולטור של רשות המסים יש לשלוח אל תמיכת המערכת את הקובץ הרלוונטי לטעינה וצילום של המסמך הרלוונטי מתוך המערכת הקודמת.

יצוא נתונים במבנה אחיד

יצוא נתונים במבנה אחיד מתוך OfficeGuy מאפשר העברת נתונים למנהל/ת חשבונות, גיבוי נתונים ומעבר בין מערכות ניהול חשבונות במידת הצורך.

על מנת לייצא נתונים ומידע במבנה אחיד מתוך המערכת יש להיכנס אל הלינק הבא ולבצע את הפעולות הבאות:
  1. בוחרים את תקופת הייצוא הרצויה – חודשי, דו חודשי, רבעוני, שנתי או טווח תאריכים.
  2. לוחצים על ייצוא ושומרים את הקובץ. הקובץ נוצר בפורמט zip ואין צורך לחלץ את הקבצים או לבצע כל פעולה אחרת.
  3. מעבירים את הקובץ אל מנהל החשבונות, מערכת ניהול חשבונות אחרת או שומרים אותו כגיבוי.