OFFICEGUY

יצירת מסמך מקושר ושכפול מסמך קיים

על מנת להקל על תהליכי עבודה, מערכת OfficeGuy מאפשרת ביצוע מס' פעולות המפיקות מסמכים חדשים, על בסיס מסמכים קיימים.

זיכוי או ביטול מסמך קיים

במקרים מסוימים, אחרי שהוצאתם את המסמך, הבנתם כי קיימת טעות כלשהי במסמך, או מכל סיבה שהיא - מגיע ללקוח/ה זיכוי.
במקרים אלו, הפיתרון הוא לבטל או לזכות את המסמך.

יצירת חשבונית מס/קבלה (או חשבון/קבלה לעוסקים שאינם נדרשים במע"מ)

אם אתם עובדים עם דרישות תשלום (חשבונות עסקה), הצעות מחיר, או הזמנות, לאחר קבלת התשלום, כמעט תמיד תצטרכו להוציא חשבונית מס/קבלה.
תוכלו ללחוץ על "יצירת מסמך מקושר > יצירת חשבונית מס/קבלה" מתוך המסמך הקיים על מנת לעבור למסך יצירת חשבונית מס/קבלה. המסמך החדש יכיל באופן אוטומטי את כל הפרטים שהופיעו במסמך המקורי, יישמר באופן אוטומטי קשר בין המסמכים, ובמקרה הצורך - תוכלו גם לעדכן את המסמך החדש, במידה וחלו שינויים.

יצירת קבלה מתוך מסמך קיים

הוצאתם חשבונית מס, דרישת תשלום, הצעת מחיר או הזמנה, וכעת קיבלתם את התשלום.
אחרי קבלת תשלום, עליכם להוציא קבלה, על מנת לתעד את קבלת התשלום.
תוכלו ללחוץ על "יצירת מסמך מקושר > יצירת קבלה" מתוך המסמך הקיים על מנת לעבור למסך יצירת קבלה. הקבלה החדשה תכיל באופן אוטומטי את כל הפרטים שהופיעו במסמך המקורי, יישמר באופן אוטומטי קשר בין המסמכים, ובמקרה הצורך - תוכלו גם לעדכן את המסמך החדש, במידה וחלו שינויים.
לתשומת הלב, ייתכן ואתם צריכים להנפיק חשבונית מס/קבלה, ולא קבלה בלבד. לחצו כאן לקריאה נוספת על ההבדל בין המסמכים.

יצירת חשבונית מס מתוך מסמך קיים

הוצאתם קבלה, דרישת תשלום, הצעת מחיר או הזמנה, וכעת ביצעתם את העסקה (ז"א, סיפקתם את הסחורה, או ביצעתם את השירות אותו נדרשתם לספק).
אחרי ביצוע עסקה, עליכם להוציא חשבונית מס, על מנת לתעד את ביצוע העסקה.
תוכלו ללחוץ על "יצירת מסמך מקושר > יצירת חשבונית מס" מתוך המסמך הקיים על מנת לעבור למסך יצירת חשבונית מס. החשבונית החדשה תכיל באופן אוטומטי את כל הפרטים שהופיעו במסמך המקורי, יישמר באופן אוטומטי קשר בין המסמכים, ובמקרה הצורך - תוכלו גם לעדכן את המסמך החדש, במידה וחלו שינויים.
לתשומת הלב, ייתכן ואתם צריכים להנפיק קבלה, ולא חשבונית מס בלבד. לחצו כאן לקריאה נוספת על ההבדל בין המסמכים.

שכפול מסמך

הוצאתם מסמך (חשבונית, קבלה, הצעת מחיר וכו'), וכעת עליכם להוציא מסמך דומה שוב?
על מנת לחסוך את הזמן היקר שלכם, תוכלו ליצור מסמך חדש, על ידי שכפול כל פרטי המסמך הקיים.
תוכלו ללחוץ על "פעולות נוספות > שכפול" מתוך המסמך הקיים על מנת לעבור למסך יצירת מסמך חדש (מאותו הסוג כמובן). המסמך החדש יכיל באופן אוטומטי את כל הפרטים שהופיעו במסמך המקורי (מלבד התאריך, שיעודכן לתאריך הנוכחי). במקרה הצורך - תוכלו גם לעדכן את המסמך החדש לפי השינויים הנדרשים.

שימושים נוספים

קיימות פעולות רבות הניתנות לביצוע על מסמכים קיימים, וביניהן:
  1. יצירת הזמנה מתוך הצעת מחיר.
  2. יצירת דרישת תשלום (חשבון עסקה) מתוך הצעת מחיר.