OFFICEGUY

שלא תצאו מאיזון: מאזן בוחן

עסק בהיקף גדול מצריך גם מגוון של פעולות שיש לבצע במסגרת הנהלת החשבונות של העסק. בין אם זה תיעוד הפעולות שנעשות או הפקת דוחות, כדאי מאוד שהם יתבצעו באופן מסודר. חשוב להיות עם אצבע על הדופק על מנת להבין מה מצבו של העסק, להתריע על מצבים מסוימים או לקבל החלטות עסקיות חשובות. אחד מהדוחות שניתן להפיק עבור עסק הוא דוח מאזן בוחן. קיראו כאן הסבר קצר על מה זה מאזן בוחן, מי נדרש לבצע אותו ומתי נעשה בו שימוש.

מה זה מאזן בוחן

השימוש במאזן בוחן הוא חלק מהותי מהנהלת החשבונות. זהו גיליון ובו מפורטות יתרות כרטיסי החשבון בעמודות של חובה ושל זכות, בתוך ספרי החשבונות של העסק. מאזן בוחן מבוצע בהתאם לצורך מפעם לפעם. כאשר מדובר בדוח מאזן בוחן תקין, סך כל הפקודות בצד החובה של היומן יהיה שווה לסך הפקודות אשר בצד הזכות. המשמעות היא שמאזן הבוחן צריך להיות מאוזן.

מי נדרש לבצע דוח מאזן בוחן

הפקת דוח מאזן מופק על ידי הגורם שמבצע הנהלת חשבונות בחברה. זה יכול להיות מנהל החשבונות של הארגון או מנהל חשבונות חיצוני. מאזן בוחן הוא כלי חשוב, המסייע לניהול החשבונות התקין. הפקת הדוח מיועדת לחברות גדולות, או לעסקים בעלי היקף פעילות גבוה. כאשר מדובר על עסקים קטנים או כאלה בעלי פעילות בהיקף קטן, דוח מאזן אינו נדרש באופן קבוע. הכנה של דוח מאזן בוחן אינו חייב להיערך על פי כללים חשבונאיים מקובלים, וזאת משום שהוא אינו מוגש אל רשויות המס השונות. ניתן להכין מאזן בוחן במספר דרכים:
  • דוח מאזן חובה זכות - דוח אשר מסכם פעילות עסקית מסוימת בהתאם למועד מסוים, כאשר מצוינת בו "השורה התחתונה" מבחינת היתרות.  
  • דוח תנועות - במאזן בוחן זה ניתן לקבל פירוט רב יותר אודות הייצוג של כל יתרות החובה וכל יתרות הזכות שהתקיימו עד למועד עריכת הדוח הספציפי.  
  • דוח משולב - הדוח מציג שילוב של דוח היתרות יחד עם דוח התנועות, ובאפשרותו להעניק את הפירוט הרב ביותר והמדויק ביותר.

כיצד ניתן להפיק דוח מאזן בוחן

ניהול חשבונות עבור עסקים גדולים עשוי לדרוש הפקה של מאזן בוחן. שימוש שוטף בתוכנה להנהלת חשבונות מאפשרת לעשות זאת בפשטות. כאשר הרישום השוטף של ההכנסות וההוצאות מבוצע בצורה מסודרת על ידי תוכנה מקצועית, תוכלו להפיק בדרך זו סוגים שונים של דוחות. הפקת דוח מאזן תאפשר לכם לבחון את מצבו הנוכחי של העסק, להסיק מסקנות מתאימות ולייעל את העבודה השוטפת. ביצוע המאזן כשלעצמו אינו מבטיח את הניהול החשבונאי התקין, אלא רישום מסודר ושימוש שוטף במערכת להנהלת חשבונות. באופן זה, המעקב והתיעוד יתבצעו בצורה שוטפת כחלק בלתי נפרד מיתר האלמנטים של ניהול העסק.

מערכת OfficeGuy מאפשרת הפקת דוחות רבים, לצפיה בפירוט הדוחות, לחצו כאן.
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה