OFFICEGUY

יצירת מסמכים בתאריך מהעבר

אז נתחיל בהקדמה, אסור ליצור מסמכים חשבונאיים עם תאריך בעבר.
יחד עם זאת, רואי חשבון רבים מבקשים מאיתנו להשאיר את היכולת הזו קיימת בשבילם ובשביל הלקוחות שלהם, על מנת להתמודד עם טעויות מסוימות, שבהן קיים צורך בהפקת מסמך עם תאריך שכבר עבר.
אז רק נזהיר שהשימוש ביכולת הזו הוא באחריות המשתמש/ת בלבד.

על מנת לפתוח את האפשרות ליצור מסמכים עם תאריכים בעבר באפליקציית ניהול חשבונות
יש להיכנס אל "הגדרות > ניהול חשבונות > אפשרויות מתקדמות > תמיכה בהזנת תאריכים חופשית", או ללחוץ כאן.
הגדרה זו תאפשר הזנת תאריכים רטרואקטיבית (רטרו).