OFFICEGUY

הפקת חשבוניות וקבלות בעקבות רכישה ב-Shopify

מוכרים מוצרים (או שירותים) דרך שופיפיי (Shopify)?
אפליקציית ניהול חשבונות של מערכת OfficeGuy מאפשרת הפקת חשבונית מס/קבלה (או חשבון/קבלה עבור עוסקים פטורים ועמותות) באופן אוטומטי לאחר קבלת התשלום וסיום הזמנה.
השירות מוצע ללקוחות המערכת ללא תשלום חודשי, וללא דמי הצטרפות.

על מנת להפעיל את השירות, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. הרשמה למערכת OfficeGuy באמצעות הקישור הבא.
  2. השלמת פרטי הארגון הבסיסיים הנדרשים עבור הפקת מסמכים כחלק מתהליך התקנת האפליקציה, או באמצעות הקישור הבא.
  3. התקנת אפליקציית OfficeGuy Payments בחנות האפליקציות של Shopify.
  4. אישור התקנת האפליקציה בתוך מערכת OfficeGuy, ובחירה האם המסמכים אשר יופקו יישמרו כמסמכי טיוטה או כמסמכים סופיים בברירת המחדל.