OFFICEGUY

העברת חומרים להנה"ח (הגדרות אפליקציה)

מפתחות חשבון

 • מפתח חשבון מע"מ עסקאות

סוגי תנועות

 • הכנסות חייבות (חשבונית מס)
  סוג התנועה שיועבר בייצוא להנהלת חשבונות עבור הכנסות חייבות שלא כוללות תקבול. לרבות זיכויים שלא כוללים זיכוי תקבול.
 • הכנסות חייבות (חשבונית מס קבלה)
  סוג התנועה שיועבר בייצוא להנהלת חשבונות עבור הכנסות חייבות הכוללות גם תקבול. לרבות זיכויים הכוללים זיכוי התקבול.
 • הכנסות ללא מע"מ
  סוג התנועה שיועבר בייצוא להנהלת חשבונות עבור הכנסות פטורות.
 • תקבולים
  סוג התנועה שיועבר בייצוא להנהלת חשבונות עבור תקבולים.
 • הכנסות תרומה
  סוג התנועה לרישום הכנסות תרומה

סוגי תנועות מתקדמים

 • הכנסות חייבות עם מע"מ חריג
  סוג התנועה שיועבר בייצוא להנהלת חשבונות עבור הכנסות חייבות עם מע"מ שאינו זהה למע"מ הנוכחי. סוג התנועה יהיה זהה עבור תנועות עם תקבול ובלי תקבול.

העלאת הוצאות למערכת בשליחת דוא"ל

 • שליחת אישור קבלת ההוצאה בדוא"ל חוזר
  סימון סיבה זו יגרום לכך שלאחר העלאת הוצאה למערכת באמצעות דוא"ל, ישלח דוא"ל חוזר המאשר כי ההוצאה נקלטה בהצלחה וממתינה לתיוק.
 • כתובת הדוא"ל אליה יש לשלוח הוצאות
  את ההוצאות יש לשלוח כקובץ מצורף אל כתובת זו. כל קובץ מצורף ייצור מסמך הוצאה טיוטה נפרד. לאחר מכן מומלץ לעבוד דרך "תיוק הוצאות טיוטה").
 • כתובות דוא"ל מאושרות לשליחת הוצאות
  יש להזין בשדה זה את כתובת הדוא"ל ממנה יוכלו לשלוח הוצאות. ניתן להזין מספר כתובות מופרדות בפסיק, או להזין כתובת דומיין, באמצעות שימוש בכוכבית. לדוגמה: *@domain.co.il. ניתן להשאיר ריק על מנת לחזור לברירת המחדל המאפשרת לכל המשתמשים בארגון לשלוח הוצאות.