OFFICEGUY

הנהלת חשבונות (הגדרות אפליקציה)

סוגי תנועות

 • הכנסות
  סוג התנועה לרישום הכנסות, אשר מכילות בתוכן מרכיב מע"מ תקין לתקופת הרישום
 • הכנסות ללא מע"מ
  סוג התנועה לרישום הכנסות, אשר אינן מכילות בתוכן מרכיב מע"מ
 • תקבולי הכנסות
  סוג התנועה לרישום תקבול ההכנסה, ניתן להשאיר ריק
 • הכנסות תרומה
  סוג התנועה לרישום הכנסות תרומה

סוגי תנועות מתקדמים

 • הכנסות עם מע"מ חריג
  סוג התנועה לרישום הכנסות, אשר מכילות בתוכן מרכיב מע"מ שאינו תואם לאחוז המע"מ בתקופת הרישום
 • תקבולי הוצאות
  סוג התנועה לרישום תקבול ההוצאה, ניתן להשאיר ריק

נתוני ברירת מחדל בתנועות יומן

 • לקוח/ה כללי בתנועת יומן הכנסה/קבלה
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר לקוח/ה כללי בעת יצירת תנועת יומן הכנסה/קבלה. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.
 • ספק/ית כללי בתנועת יומן הוצאה/תשלום
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר ספק/ית כללי בעת יצירת תנועת יומן הוצאה/תשלום. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.
 • מוצר/שירות כללי בתנועת יומן הכנסה
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר מוצר/שירות כללי בעת יצירת תנועת יומן הכנסה. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.
 • תשלום כללי בתנועת יומן קבלה/תשלום
  סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר אמצעי תשלום כללי בעת יצירת תנועת יומן קבלה/תשלום. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.