OFFICEGUY

מסך ביקורת הוצאה

הוצאות שלקוחות מעבירים באפליקציית ניהול הוצאות, מועברות ישר למנה הפתוחה כחלק מתהליך טעינת הוצאות, וכאן אתם נכנסים לתמונה - במסך ביקורת הוצאות.

מה הוא מאפשר לכם?

  • לעבור על ההוצאות במנה ולחפש צילום הוצאה ספציפי.
  • לוודא שהלקוחות העלו את ההוצאות כמו שצריך - בלי טעויות.
  • לבדוק את עבודת מנהל/ת החשבונות.

איך מגיעים ומה עושים?

  1. בוחרים את תיק הלקוח/ה ובמסך ניהול תיק, נכנסים למנה הרלוונטית (בראש העמוד - תחת מנות פתוחות).
  2. בסרגל הפעולות > בוחרים פעולות נוספות > ביקורת צילומי הוצאות.
  3. על המסך יופיע צילום הוצאה שהלקוח/ה העלה, תוכלו לעבור עליו, ולדפדף לשאר הצילומים ולוודא שכל הפרטים שמופיעים בהם נכונים.
  4. מדפדפים ועוברים על ההוצאות, כדי לנהל ולסגור מנות בראש שקט.