OFFICEGUY

סטטוס דיווחים של כל התיקים

כחלק משיקולים מקצועיים לעבודה נוחה ויעילה של מנהלי חשבונות, יצרנו אפשרות לניהול סטטוסים דיוויחים של כל התיקים. האפשרות מאפשרת פילוח בלחיצת כפתור של כל התיקים בסטטוס מסוים. חשבנו שזה יהיה נחמד למשל, אם המערכת תציג לכם בטבלה מרוכזת את רשימת כל התיקים לדיווח:
  • מע"מ
  • מקדמות
  • ניכויים
  • ביטוח לאומי
ויש עוד רשימות תיקי לקוח/ה שמרוכזות בטבלאות:
  • תיקים עם תמונות לקליטה - תיקי לקוח/ה שמכילים תמונה של חשבונית שעדיין לא נקלטו
  • פרטי ניהול ספרים וניכוי מס במקור - רשימת התיקים שמציגה.....

איך להשתמש בסטטוס הדיווחים?

  1. במסך הנהלת חשבונות בוחרים ב"תיקים לדיווח" בסרגל הפעולות.
  2. בוחרים את סוג התיקים לדיווח
  3. נכנסים לטבלה ויכולים לבצע פעולות בתיק הלקוח/ה שתבחרו.