OFFICEGUY

שימוש במפתחות חשבון בקליטת תנועות למערכת

אנחנו רוצים שתעבדו מסודר וביעילות, אבל גם כמו שאתם רגילים.
בהנהלת חשבונות חד צידית לרוב לא עובדים עם מפתחות החשבון, אבל אם תרצו בכל זאת לעבוד איתם עבור לקוחות, ספקים, הכנסות (מוצרים/שירותים), הוצאות (פריטי הוצאה) או קופות, תוכלו לעשות את זה בכמה קליקים:

  1. נכנסים ל"מסך ניהול תיק" ובתחתית העמוד ל"הגדרות תיק"
  2. במסך שייפתח גוללים להגדרות מתקדמות ול"תמיכה בניהול מתקדם של מפתחות חשבון בקליטה" > סימון v בצ׳ק בוקס.

הגדרת כרטיסי החשבון

זהו, מעכשיו, כשתקלטו תנועות למערכת הנה"ח, תוכלו להגדיר את כרטיסי החשבון שאליהם יועברו התנועות: