OFFICEGUY

קליטת נתונים ממערכת אחרת

היא פחות מהירה ומומלצת מקליטת נתונים של לקוחות קיימים במערכת, אבל מילא.
הכירו את הדרך השנייה לקלוט נתונים - ממערכת אחרת.
שני סוגי הנתונים העיקריים הם 'ייבוא מבנה אחיד' ו-'ייבוא בפורמט חשבשבת', וזהו תהליך הקליטה שלהם למערכת:

ייבוא מחשבשבת

 1. נכנסים לתיק הלקוח/ה ומגיעים למסך ניהול תיק
 2. תחת הכותרת "קליטת תנועות בממשק" בוחרים ב"סוגי קליטה נוספים"
 3. בתפריט שעולה בוחרים באפשרויות מהאפשרויות:
  - קליטת תנועות - לקליטת תנועות יומן כמו חשבוניות למשל
  - קליטת חשבונות - לקליטת כרטיסי חשבון. כמו למשל חשבון לקוח
  - סוגי תנועות - קולטת תנועות לפי סוג כמו קניות, דלק, חנייה וסלולר

ייבוא במבנה אחיד

 1. נכנסים לתיק הלקוח/ה ומגיעים למסך "ניהול תיק"
 2. תחת הכותרת "קליטת תנועות בממשק" בוחרים ב"סוגי קליטה נוספים"
 3. בתפריט שעולה בוחרים באפשרות אחת לפני אחרונה: "קליטת תנועות וחשבונות במבנה אחיד"