OFFICEGUY

קליטת תקבולים ותשלומים

כדי להפוך את העבודה לפשוטה ונוחה יותר, בתיקי לקוח שמוגדרים כ״הנהלת חשבונות חד צידית״, אנחנו לא קולטים תקבולים ותשלומים בברירת המחדל.
 
אם תרצו שייבוא הנתונים יכלול גם תקבולים (קבלות) ותשלומים (תיעודי תשלום לספקים), הנה מה שכדאי לכם לעשות:
  1. נכנסים ל״מסך חשבונות חד צידית בתיק הלקוח״, בתחתית העמוד ל״הגדרות תיק״
  2.  במסך שייפתח תגללו להגדרות מתקדמות ושם ל״תמיכה בייבוא תקבולים ותשלומים״ - סימון v בצ׳ק בוקס.


״תמיכה בתקבולים ותשלומים״, תוסיף אפשרויות בחירה לתהליך יבוא הנתונים:
במסך קליטת ההכנסות, תוכלו להגדיר ולשמור בנוסף לסוג התנועה - בסיכום ההכנסות וההוצאות, גם את סוג התנועה - בסיכום התקבולים.