OFFICEGUY

הפרשים בין תנועות מדווחות לדיווח

המערכת מזהה שינוי בתנועות שכבר דווחו.
במקרה שבו המערכת מזהה הפרש בתנועה אחת או יותר, המערכת תתריע על כך בכניסה לדיווח הרלוונטי.

ניתן להיכנס לדוח ההפרשים על מנת לצפות בתנועות בהן יש הפרשים.
ניתן לתקן את התנועות לסכומים שהיו לפני בזמן הדיווח או לדווח על הפער בעת יצירת הדיווח הבא.
על מנת לדווח על הפער יש ללחוץ על כפתור "הוספת הפרשים" בדיווח כדי להכניס את ההפרשים לדיווח ולאפס אותם.

דוחות הפרשים:
הפרשים בין מע"מ בתנועות מדווחות לדיווח מע"מ
הפרשים בין מס הכנסה בתנועות מדווחות לדיווח מקדמות מס הכנסה
הפרשים בין ניכויים בתנועות מדווחות לדיווח ניכויים (102)