OFFICEGUY

הנהלת חשבונות (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

  • אורך אסמכתא מקסימלי בייצוא תנועות
    כדי לייעל את תהליך זיהוי התנועות ולמנוע כפילויות בתוכנה שאליה מייבאים את הנתונים, כדאי להגביל את אורך האסמכתא. כאן אפשר להגדיר את אורך האסמכתא המקסימלי לייצור תנועות בחשבשבת או במבנה אחיד.
  • תבנית עדכון תשלום לרשויות
    בכל מע"מ שהמערכת שומרת דו"ח מע"מ היא תבדוק אם כבר נשמר דו"ח מקדמות לתקופה, ולהפך. אם שני הדוחות נשמרו, יקפוץ חלון שמאפשר לעדכן את הלקוח/ה על הסכומים לתשלום. ניתן לבקש מהלקוח/ה אישור, או לעדכן על כך שבוצע תשלום! עדכנו את הנוסח בהתאם.