OFFICEGUY

הנהלת חשבונות (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

  • אורך אסמכתא מקסימלי בייצוא תנועות
    כדי לייעל את תהליך זיהוי התנועות ולמנוע כפילויות בתוכנה שאליה מייבאים את הנתונים, כדאי להגביל את אורך האסמכתא. כאן אפשר להגדיר את אורך האסמכתא המקסימלי לייצור תנועות בחשבשבת או במבנה אחיד.