OFFICEGUY

ניהול צוות המשרד

ניהול צוות המשרד נועד לאפשר לעובדי המשרד לקבל הרשאה לניהול תיקי הלקוחות.

הוספת חברי צוות חדשים

באפליקציית הנהלת חשבונות נכנסים למסך ניהול צוות המשרד.
במסך זה תוכלו להוסיף משתמשים נוספים שיקבלו גישה לאפליקציית הנהלת חשבונות וכל מה שיש בה.

ניתן גם להסיר משתמשים מהמשרד, על ידי הכפתור האדום בשורה של כל משתמש/ת.

הרשאות רחבות יותר לצוות המשרד

צירוף משתמש/ת בשיטה שתוארה קודם, נותנת למשתמש/ת גישה להנהלת חשבונות בלבד.
במידה ויש צורך להוסיף משתמש/ת לכל המשרד (לניהול גבייה דרך המערכת ולכל צורך אחר), יש לעשות זאת דרך הגדרות ניהול משתמשים בארגון. ניתן לקרוא כאן על איך עובדות ההרשאות במערכת »

הערה על אבטחת מידע

משיקולי אבטחת מידע, כאשר אריאל (לקוחה) נותנת הרשאה לנועם (מנהלת חשבונות במשרד א.א הנהלת חשבונות), רק נועם תקבל את ההרשאה לחשבון של אריאל, ולא כל הצוות של א.א. הנהלת חשבונות.
בשביל שכולם יקבלו את ההרשאה, צריכים לקרות אחד משלושה דברים.
  1. נועם תפתח לאריאל תיק באפליקציית הנהלת חשבונות של א.א. הנהלת חשבונות.
  2. נועם תיכנס אל ניהול צוות המשרד ותגדיר לעצמה "שיוך אוטומטי". כך היא אומרת בעצם שכל הרשאה שמגיעה אליה היא הרשאה עבור א.א חשבונות. זו הגדרה שעושים רק פעם אחת*.
  3. נועם תיכנס תחת הנהלת חשבונות אל "ארגונים ללא הנה"ח", ושם תמצא את החשבון של אריאל, ותחת הפעולות הנוספות, היא "תשייך" את החשבון של אריאל אל המשרד.
בתוך מסך ניהול צוות המשרד, ניתן לראות עבור כל חבר/ת צוות במשרד את כמות החשבונות שיש לו/לה הרשאה אליהם, ואין הרשאה למשרד כולו.

איך כל זה קשור לאבטחת מידע? הרי אתם יכולים להוסיף כל משתמש שתרצו לצוות המשרד שלכם. תוכלו גם להוסיף רואה חשבון מתחרה. אם לא היינו מסבכים קצת את התהליך, אחרי שהוספתם את המתחרה, כל הרשאה שהוא יקבל, תגיע גם אליכם. לכן כל מי שבצוות המשרד חייב/ת לאשר למערכת לתת הרשאות אוטומטיות.

ולכן גם הכוכבית:
*כמובן שבמקרה שנועם עובדת עם אותו משתמש בכמה משרדים כפרילאנסרית, לא מומלץ להגדיר שיוך אוטומטי!