OFFICEGUY

ניהול צוות המשרד

ניהול צוות המשרד נועד לאפשר לעובדי המשרד לקבל הרשאה לניהול תיקי הלקוחות.
תיקי הלקוחות יכולים להיות של לקוחות המשרד (ארגונים משויכים), או לקוחות לא משויכים למשרד - ארגונים ללא הנה"ח.

צוות המשרד

יש 3 סוגי הרשאות למשתמשים במערכת:
  • מנהל/ת - דרגת הניהול הגבוהה ביותר שמאפשרת ניהול של כל האפשרויות באפליקציית הנהלת חשבונות, שכוללת: ניהול תיקי לקוחות (עריכת מצבי עריכה, שליחת דוחות, קליטת תנועות, ניהול מנות ועוד). ניהול הגדרות ומשתמשים - התאמה אישית של הגדרות המערכת וניהול הרשאות למשתמשים אחרים.
  • חבר/ה בארגון - הרשאה שמאפשרת הזנת פרטים, קליטת תנועות, ניהול מנות שליחת דוחות.
  • צפייה בלבד - צפייה בנתונים הקיימים במערכת, בלי אפשרות להזין פרטים או לשנות הגדרות.

שיוך אוטומטי

מאפשר לחבר את הארגונים למשרד הנהלת החשבונות, ומספקת גישה לניהול תיק הלקוח/ה לצוות המשרד.

ארגונים לא משויכים

ארגונים שיש למשתמש הרשאה לניהול הנהלת החשבונות שלהם במערכת, אבל הם לא משויכים/מחוברים למשרד הנהלת החשבונות של המשתמש.

חיבור רטרואקטיבי

חיבור הארגונים רטרואקטיבית למשרד, אפשר לחבר אותם בסרגל הפעולות בדף האפליקציה > פעולות נוספות > ארגונים ללא הנה"ח.

הוספת משתמשים ושינוי הרשאות

  1. בוחרים "הגדרות" בתפריט הצד.
  2. נכנסים ל"ניהול משתמשים" תחת הכותרת "הגדרות אחרות".
  3. מגיעים למסך "ניהול משתמשים בארגון".
  4. בתפריט הצד בוחרים אחת מהפעולות: "הוספת משתמשים", "הרשאות לאפליקציות" ו"הרשאות לתיקיות".