OFFICEGUY

שיקים ומזומנים (הגדרות אפליקציה)

כללי

  • מספר השיק הבא להדפסה
    כאן יש להזין את המספר של השיק הבא אותו תרצו להדפיס. המערכת תדאג לקדם את המספר הזה אוטומטית בכל פעם שאתם יוצרים שיק הוצאה במערכת.