OFFICEGUY

סליקה באמצעות מאגד אשראי

בישראל ישנן שלוש חברות אשראי סולקות. החברות הללו פועלות תחת רגולציה כבדה כמו גם שוק הסליקה כולו.
הרגולציה הביאה לכך שלא קמה תחרות לחברות האשראי, אך יצרה יצור כלאיים שבכל זאת מביא תחרות וייעול מסוים לשוק, יצור הכלאיים נקרא: "מאגד" (Aggregator - me-a-ged).

מאגד - בית עסק הסולק אשראי אשר סולק את הכספים בעבור בתי עסק אחרים.

לתנאי העבודה עם מאגד דרך המערכת - לחצו כאן.