OFFICEGUY

סליקת אשראי באמצעות API

אם אתם מפתחים, ומעוניינים לקבל את הגמישות המקסימלית, ניתן להשתמש ב-REST API של OfficeGuy, עבור ביצוע פעולות חיוב ישירות, ללא מעבר לדף תשלום מאובטח של OfficeGuy.
לתשומת הלב, OfficeGuy מוסמכת לתקן PCI DSS Level 1. לפני כל פעולה הכוללת מספר כרטיס אשראי, לרבות הזנה בעמוד שלכם והעברה ב-API אלינו, יש לבדוק את הצורך שלכם לעמוד בדרישות האבטחה מול הגורמים הרלוונטיים, לרבות חברות הסליקה איתן אתם סולקים.

סליקת האשראי באמצעות API מאפשרת ביצוע חיוב מיידי באמצעות כרטיס אשראי.

ניתן לשלוח קריאת חיוב ממס' סוגים:
  • לקוח חדש: קריאה הכוללת פרטים על הלקוח, על הכרטיס, ועל פרטי החיוב.
  • לקוח קיים ללא כרטיס אשראי שמור: קריאה הכוללת מזהה לקוח, פרטים על הכרטיס ועל החיוב.
  • לקוח קיים עם כרטיס אשראי שמור: קריאה הכוללת מזהה לקוח ופרטים על החיוב.
פרטים על החיוב: החיוב יכול להתבצע כנגד מוצרים או שירותים קיימים לפי השם והסכום המוזנים במערכת, או לחילופין, ניתן ליצור את המוצרים או השירותים בזמן ביצוע החיוב.
ביצוע החיוב מפיק אוטומטית מסמך חשבונאי במערכת. ניתן גם לבקש בקריאה שליחה של קישור לאזור אישי לדוא"ל של הלקוח/ה. באזור האישי הלקוח יכול לקבל את המסמכים המקושרים אליו בפורמט PDF חתום דיגיטלית.

באופן דומה בפונקציית "יצירת הוראת קבע", ניתן ליצור חיוב הוראת קבע (מנוי, דמי חבר, תרומה חודשית וכו'). חיובים כאלו יבוצעו באופן אוטומטי ע"י מערכת OfficeGuy, לפי המחזוריות שהוגדרה תחת "מוצרים/שירותים מחזוריים" (לדוגמה, אחת לחודש, למשך 60 מחזורים).
לניהול הוראות קבע קיים סט של פעולות API, המאפשרות הקמת הוראות קבע, ביטול הוראות קבע או עדכוני הוראות קבע קיימות.