OFFICEGUY

זיכוי וביטול אשראי - החזר תשלום ללקוח

חייבתם באשראי ואתם רוצים להחזיר כסף ללקוח/ה?
זה העמוד להבין איך עושים את זה.

בתחום זה ישנן שתי אפשרויות, זיכוי עסקה וביטול עסקה.
  • זיכוי עסקה מתבצע על ידי ביצוע הפעולה בשנית בסכום שלילי.
  • ביטול עסקה מתבצע ישירות מול הסולק (חברת האשראי או המאגד). יוצרים קשר עם הסולק ומבטלים את העסקה וכך היא לא תופיע ללקוח/ה בכלל.

זיכוי עסקת אשראי

זיכוי עסקה מתבצע במערכת, מתוך המסמר המקורי (חשבונית/קבלה או חשבון/קבלה), ובתוכו תחת "יצירת זיכוי באשראי". לחילופין, ניתן ליצור זיכוי באשראי ללא שיוך למסמך קיים, באמצעות הכפתור "יצירת זיכוי ללקוח/ה". במסך זה אין צורך לרשום את הסכום במינוס.
במסך יצירת הזיכוי, מבוצעת עסקת זיכוי מול חברת האשראי, המחזירה ללקוח/ה בפועל את הסכום שבו חויב/ה.
בנוסף, באופן אוטומטי יונפק מסמך זיכוי (חשבונית קבלה/זיכוי או חשבון/קבלה זיכוי). ניתן לקבוע את סוג המסמך שיונפק תחת הכותרת "שונות" בדף יצירת הזיכוי ללקוח/ה.
לתשומת הלב, במידה וזיכוי העסקה מבוצע באותו יום שבו העסקה המקורית בוצעה, במרבית המקרים יבוצע באופן אוטומטי ביטול עסקה.

ביטול עסקת אשראי

על מנת לבטל עסקה יש צורך להתקשר לחברת האשראי או למאגד ולהזדהות.
יש צורך להכווין את נציג/ת השירות לעסקה המדוברת ולהורות על ביטולה.
לאחר ביטול העסקה, יש צורך לזכות באופן ידני את המסמך שנוצר, להסבר על זיכוי מסמכים לחצו כאן.
הערת אגב, לעתים, באם מבוצע זיכוי חיוב מלא בסמוך לביצוע החיוב המקורי, חברת האשראי מחליטה לבצע ביטול חיוב באופן אוטומטי.

סיבות נפוצות לביטול עסקה באשראי

  • ביטול עסקה
  • חיוב שבוצע פעמיים בטעות
  • החזר חלקי על תשלום שבוצע
  • החזר חלק מעסקת תשלומים שבוצעה