OFFICEGUY

סליקה ל-Marketplace

מפעילים Marketplace ומעוניינים לאפשר סליקת אשראי עבור הספקים שלכם? בנינו עבורכם מדריך מלא.
פירוט מלא על ממשקי ה-API ניתן למצוא בקישור הבא.
במקביל, מומלץ ליצור עימנו קשר ב-support@myofficeguy.com, על מנת שנוכל לעזור בתהליך.

עבור מנהל ה-Marketplace

הצטרפות למערכת

הרשמה רגילה למערכת, ועדכון אמצעי תשלום, אשר באמצעותו יבוצעו התשלומים בגין הספקים שיפתחו.

מפתחות API

הפקת מפתח API פרטי, אשר באמצעותו יבוצעו קריאות ה-API לטובת פתיחת הספקים.

עבור כל ספק

הקמת ארגון

ההצטרפות מתבצעת באמצעות הפעלת API לפתיחת ארגון, ה-API מפורט בדף REST API, תחת הנתיב /api/website/companies/create/.
בעת הפעלת ה-API, יש לספק פרטים בסיסיים על הארגון (שם הארגון, מספר עוסק, סוג עוסק, דואר אלקטרוני וטלפון), ולבחור האם ברצונכם להפעיל סליקה, או רק הפקת מסמכים (חשבוניות/קבלות). בנוסף, יש לספק את מפתח ה-API של ה-Marketplace שלכם.
לאחר הפעלת ה-API, יתקבלו חזרה מפתחות ה-API של הארגון שנוצר, אותם תצטרכו לשמור במערכת המידע שלכם, על מנת שתוכלו להפעיל פניות עוקבות באמצעות המפתחות.

הצטרפות לסליקה

במידה וברצונכם לאפשר סליקה, יש להפעיל API נוסף, על מנת להפעיל את שירות הסליקה בחשבון שהוקם. ה-API מפורט תחת הנתיב /api/billing/generalbilling/openupayterminal/.
בעת הפעלת ה-API, יש לספק את פרטי הבנק של הספק (מספר בנק, סניף וחשבון), וכן לספק את מפתח ה-API של הספק (אותו קיבלתם בעת הפעלת ה-API של ההצטרפות למערכת).

ביצוע סליקה

במידה וברצונכם לבצע סליקת אשראי, יש להפעיל את ה-API המפורט בנתיב /api/billing/payments/charge/.
שימו לב, API זה גם מפיק באופן אוטומטי חשבונית/קבלה בשם הספק, ומאפשר את שליחת המסמך שהופק אל לקוח/ת הקצה.
בעת הפעלת ה-API, יש לספק פרטים בגין כרטיס האשראי, הלקוח/ה, פירוט המוצרים/השירותים עליהם מתבצעת הסליקה, וכן את מפתח ה-API של הספק.
הפקת מסמך (חשבונית/קבלה)
במידה וברצונכם להפיק חשבונית/קבלה בלבד (ללא סליקה), ניתן להפעיל את ה-API המפורט בנתיב /api/accounting/documents/create.
בעת הפעלת ה-API, יש לספק פרטים בגין הלקוח/ה, פירוט המוצרים/השירותים עליהם מופק המסמך, וכן את מפתח ה-API שלך הספק.