OFFICEGUY

תמיכה בריבוי ספקי ומסופי אשראי

מערכת OfficeGuy תומכת בעבודה עם מספר ספקי אשראי, ועם מספר מסופי אשראי עבור כל ארגון.

תמיכה במספר ספקים

בעת הקמת מסוף אשראי, ניתן לקבוע את פרטי ספקי האשראי אשר יסלקו את העסקאות במסוף.
הגדרת הספקים מתבצעת בהתאם למותג האשראי, ומתאפשרות האפשרויות הבאות:
 • סליקת כרטיסי מסטרקארד - באמצעות ספק של חברת ישראכרט, ויזה כאל או לאומי קארד.
 • סליקת כרטיסי ויזה - באמצעות ספק של חברת ישראכרט, ויזה כאל או לאומי קארד.
 • סליקת כרטיסי ישראכרט - באמצעות ספק של חברת ישראכרט, ויזה כאל או לאומי קארד.
 • סליקת כרטיסי אמריקן אקספרס - באמצעות ספק של חברת ישראכרט.
 • סליקת כרטיסי דיינרס - באמצעות ספק של חברת ויזה כאל.

תמיכה במספר מסופים

בנוסף להגדרת מספרי הספקים עבור כל מסוף, ניתן גם להקים מספר מסופים, עבור שימושים רבים.
הגדרת המסופים מתבצעת בכל אחת מהאפליקציות הרלוונטיות, ונתמכים המסופים הבאים:
 • מסוף רגיל - מסוף המשמש עבור סליקות המתבצעות מתוך המערכת עצמה, עבור הארגון.
  הגדרת המסוף מתבצעת מתוך הגדרות אפליקציית סליקת אשראי.
  בברירת המחדל, המסוף הרגיל משמש עבור כל סוגי העסקאות האחרות.
 • מסוף הוראות קבע - מסוף המשמש עבור חיובי הוראות קבע באשראי.
  הגדרת המסוף מתבצעת מתוך הגדרות אפליקציית הוראות קבע.
  לתשומת הלב, על מנת לבצע את חיובי הוראות הקבע, יש לוודא כי ספקי האשראי המוגדרים המסוף הינם ספקי הו"ק, או לחילופין לוודא כי חברות האשראי הגדירו עבור המסוף פטור מ-CVV.
 • מסוף הוראות קבע עבור כרטיסי חיוב מיידי - מסוף המשמש עבור חיובי הוראות קבע של כרטיסי אשראי מסוג חיוב מיידי. לרוב מסוף זה יוגדר כמסוף הרגיל.
  לעומת מסוף הוראות קבע, מסוף זה אינו מבצע תהליך של הקמת הוראת קבע באופן אוטומטי, אלא מבצע עסקאות רגילות בכל חיוב של הוראת הקבע, שכן כרטיסי חיוב מיידי אינם תומכים בהוראות קבע.
 • מסוף אינטרנט - מסוף המשמש עבור סליקות המתבצעות דרך החנות הוירטואלית.
  הגדרת המסוף מתבצעת מתוך הגדרות אפליקציית חנות וירטואלית.
  במידה והחנות הוירטואלית שלהם מבוססת על WooCommerce, ניתן להגדיר את המסוף מתוך הגדרות תוסף הסליקה של OfficeGuy בתוך הגדרות WooCommerce.