OFFICEGUY

תהליך הסליקה בארץ וב-OfficeGuy

מי משתתף בסליקת האשראי

  1. משלם - המשלם הוא לקוח או תורם.
  2. בית העסק -  אתם! כן, גם אם אתם מאוגדים כעמותה, חברות האשראי מתייחסות אליכם כבית עסק.
  3. ממשק תשלום - למשל OfficeGuy. אנחנו מציעים ממשק שבו אתם מזינים את פרטי האשראי (סליקת אשראי), ממשק בו המשלם מזין את פרטי האשראי (חנות וירטואלית), ממשק לסליקה אוטומטית (הוראות קבע), ממשק לסליקה במקום (שפתיים/גיהוץ) ועוד.
  4. חברת סליקה - כמו: ויזה כאל, לאומי קארד, ישראכרט, UPay.

זרימת הסליקה

  • המשלם מעביר את פרטי כרטיס האשראי שלו אל ממשק התשלום בין אם ישירות לממשק ובין אם דרך עובד/ת של בית העסק.
  • ממשק התשלום מעדכן את מערכת הסליקה.
  • מערכת הסליקה והתשלומים מושכת כסף מכרטיס האשראי של המשלם ומעבירה אותו לחשבון הבנק של בית העסק.

איך עובד החיוב?

  • הכסף יוצא מהמשלם בתאריך שעליו הוא סיכם עם חברת כרטיסי האשראי שלו.
  • הכסף מגיע לבית העסק לפי התאריך שעליו הוא סיכם עם מערכת הסליקה והתשלומים שלו (חברות האשראי הגדולות משלמות בדרך כלל ב-2 או ב-8 לחודש העוקב לחודש התשלום. UPay משלמים אחת ליום או אחת לחודש, לפי הסיכום איתם)