OFFICEGUY

התקנת תוסף הסליקה ל- WooCommerce

על מנת לאפשר קבלת תשלומים באשראי באתר האינטרנט באמצעות תוסף הסליקה של OfficeGuy יש להתקין את אפליקציית סליקות אשראי במערכת ולהצטרף לשירותי סליקת האשראי במערכת.
 
תוסף הסליקה מוצע בחינם למשתמשי אפליקציית סליקות אשראי כחלק מהרחבת 100 סליקות ומסמכים (בעלות של 50 ש"ח לחודש + מע"מ), ללא עלות הקמה חד פעמית. ניתן להגדיל את הקצאת חיובי האשראי החודשית, בהתאם לצורך, על פי מדרגות ההקצאה המפורטות במחירון האפליקציה

התקנת תוסף הסליקה והטמעתו באתר האינטרנט

לאחר הפעלת שירותי הסליקה במערכת יש לבצע את הפעולות הבאות על מנת לסלוק באמצעות התוסף:
  1. מתחברים אל ממשק הניהול של האתר בוורדפרס ומתקינים את תוסף הסליקה ע"י חיפוש OfficeGuy בעמוד התוספים (Plugins) בתוך ממשק הניהול.
  2. מפעילים את התוסף (Activate) לאחר התקנתו בממשק הניהול.
  3. מפיקים מפתחות התחברות (מפתח פרטי ומפתח ציבורי) בעמוד מפתחות API בתוך OfficeGuy. שימו לב כי על מנת להפיק מפתח התחברות פרטי המקשר בין האתר ל-OfficeGuy יש לעדכן את הקצאת סליקות האשראי במערכת.
  4. נכנסים אל עמוד התוסף בתוך ממשק הניהול בוורדפרס לצורך הזנת פרטי ההתחברות של התוסף למערכת OfficeGuy דרך לחיצה על "ווקומרס (WooCommerce) > הגדרות (Settings) > תשלומים (Payments) > OfficeGuy > ניהול (Manage)."
  5. מזינים את שלושת פרטי ההתחברות מעמוד מפתחות API אל עמוד הגדרות התוסף בממשק הניהול בוורדפרס - מזהה ארגון, מפתח פרטי ומפתח ציבורי, שומרים ומתחילים לסלוק באמצעות תוסף הסליקה של OfficeGuy.
לאחר חיוב אשראי יוצג באתר אישור התשלום ומספר ההזמנה למעקב. במקביל, ייווצר מסמך חשבונאי ללקוח באפליקציית ניהול חשבונות הכולל את פרטי העסקה ומספר ההזמנה באתר.

הגדרות תוסף הסליקה של OfficeGuy

הגדרות תוסף הסליקה מאפשרות להתאים את סליקת האשראי באתר לצרכי הארגון במגוון דרכים, לערוך את תצוגת ממשק התשלום ללקוח/ה, להגדיר את אופן ביצוע חיובי האשראי ולתזמן פעולות אוטומטיות שיתבצעו במערכת הנהלת החשבונות: 

מיזוג לקוחות אוטומטי: סימון תיבה זו יאפשר מיזוג של כרטיס לקוח קיים במערכת לאחר ביצוע הרכישה באתר על מנת למנוע כפילות. המיזוג מתבצע בהתאם למזהה הלקוח/ה / דואר אלקטרוני.

ניהול מלאי המוצרים בחנות WooCommerce: הגדרת פרמטרים לניהול מלאי המוצרים תוך סנכרון מלא למערכת ניהול החשבונות וקביעת אופן ותדירות סנכרון המלאי.

הגדרת פרמטרים לעסקאות תשלומים: קביעת מספר תשלומים אפשרי לעסקה (עד 36 תשלומים), סכום מינימום לביצוע עסקת תשלומים וסכום מינימלי לתשלום בודד בעסקת תשלומים.

תצוגת עמוד התשלום וממשק הלקוח/ה: אפשרות להזנת תוכן אשר יופיע בעמוד התשלום, הוספת לחצנים ועריכת תצוגת הממשק המוצג ללקוח ושדות התשלום באתר.

הגדרת שדות ת.ז ו-CVV בעמוד התשלום: ניתן להגדיר האם אלו שדות חובה להזנה והאם להציג או להסתיר את תצוגת השדות הללו בעמוד התשלום. שימו לב כי חברות האשראי מחייבות הזנת נתונים אלו בעת ביצוע סליקת אשראי. ניתן לקבל פטור מהזנת מס' ת.ז ו-CVV מחברת האשראי ולאחר מכן להסתיר את תצוגת השדות בעמוד התשלום באתר.

בחירת שפת המסמכים: בברירת המחדל יופקו המסמכים בעברית. סימון התיבה "בחירת שפה אוטומטית" תאפשר להפיק את המסמכים בהתאם לשפת הלקוח/ה.

אינטגרציות עם מערכות קבלת תשלומים ברשת: הפקת מסמך (חשבונית/קבלה) באופן אוטומטי לאחר תשלום אשר התקבל בדרכים שונות, כגון PayPal או BlueSnap.

תפיסת מסגרת ללא חיוב: קביעת אחוז או סכום מסוים ממסגרת האשראי של הלקוח/ה לצורך חיוב מושהה. הגדרה זו מאפשרת לבצע את חיוב האשראי בפועל בשלב מאוחר יותר. שימוש בתפיסת מסגרת אשראי מתאים לעסקאות בהן סכום החיוב עשוי להשתנות ולכן אין אפשרות לבצע את חיוב האשראי באופן מיידי. תפיסת מסגרת מבטיחה את הצלחת החיוב העתידי של כרטיס האשראי בהתאם לגובה המסגרת שנתפסה.

ניהול מלאי: קביעת פרמטרים לניהול מלאי המוצרים ותדירות הסנכרון בין המלאי באתר למלאי במערכת ניהול החשבונות. שימו לב כי לצורך ניהול המלאי יש להתקין את אפליקציית ניהול מלאי ב-OfficeGuy.

מצב בדיקות: במצב זה לא יבוצעו סליקות והמסמכים יופקו כטיוטות. מצב זה מתאים לביצוע בדיקות וחיובי דמה ויש להקפיד לבטל את סימון תיבה זו לפני תחילת השימוש בפועל!

הפקת מסמך הזמנה: סימון תיבה זו יגרום להפקת מסמך הזמנה ללקוח/ה לאחר סליקה מוצלחת באתר, בנוסף למסמך חשבונית/קבלה.

שמירת פרטי אשראי: מתן אפשרות ללקוחות לשמור את פרטי האשראי שלהם כטוקנים מאובטחים עבור הזמנות עתידיות באתר, ללא צורך בהזנה חוזרת של פרטי אמצעי התשלום. שמירת פרטי אשראי מקלה על תהליך הרכישה של לקוחות קבועים אשר רוכשים באתר בתדירות גבוהה.

בסיום תהליך ההתקנה והגדרות התוסף מומלץ לבצע חיוב דמה של כרטיס אשראי באתר על מנת לבדוק כי התוסף והסנכרון בין האתר למערכת ניהול החשבונות עובדים באופן תקין. 

השימוש בתוסף הסליקה אינו מצריך התקנה של אפליקציית חנות וירטואלית במערכת.

לקריאה נוספת על יכולות תוסף הסליקה של OfficeGuy »