OFFICEGUY

סליקת אשראי (הגדרות אפליקציה)

כללי

 • סטטוס מסוף
  הסטטוס מעיד על מצב המסוף שלכם בשב"א. באם הסטטוס לא פעיל, ניתן לפנות אלינו לפתיחת מסוף בקישור. ברגע שהמסוף שלכם יהיה זמין לעבודה, יופיע כפתור "התחלת סליקות בפועל" בעמוד הראשי של סליקת האשראי ובנוסף, אנחנו ניידע אתכם בדוא"ל.
 • הפקת מסמכים כטיוטות אחרי חיוב
  הפקה אוטומטית של מסמכים אחרי חיוב. כדי לשלוח מסמך ללקוח/ה, יש לאשר אותו כמסמך סופי.

העדפות ברירת מחדל

 • הפקת מסמך בחיוב אשראי ידני
  בחירת מסמך שיופק אוטומטית אחרי כל חיוב ידני באפליקציה. חיובים שיבוצעו באפליקציות "חנות וירטואלית" ו"הוראות קבע", לא כלולים בהגדרה זאת.
 • לקוח/ה לחיוב בברירת המחדל
  בחירת לקוח/ה לחיובים בברירת המחדל. מייעל זמן בחיוב מספר לקוחות שמוגדרים יחד בהגדרה כללית.
 • מוצר/שירות לחיוב בברירת המחדל
  בחירת מוצר/שירות לחיובים בברירת המחדל. מייעל זמן בחיוב מספר מוצרים/שירותים שמוגדרים תחת אותה הגדרה.
 • שמירה אוטומטית של פרטי אשראי בחיוב
  שמירה מוצפנת של פרטי האשראי של הלקוח/ה בסיום החיוב, שמאפשרת גבייה עתידית מהירה וקלה יותר.

עדכונים והתראות

 • כתובת מייל לעדכוני חיובים
  הכתובת שאליה נשלח עדכונים על החיובים שבוצעו
 • לקראת סיום תוקף כרטיס האשראי
 • עדכון אמצעי תשלום ע"י הלקוח/ה
  למי לשלוח עדכון אחרי שהלקוח/ה עדכן/ה את אמצעי התשלום בדף המידע.

הגדרות מתקדמות

 • תמיכה בקורא כרטיסים מגנטי
  המערכת תומכת בצורה מלאה בסליקה באמצעות קורא כרטיסים ("שפתיים"), במחשב ובנייד. אתם יכולים לרכוש קורא בעצמכם או ליצור איתנו קשר על מנת שנמכור לכם אחד.
 • הזנת CVV
  כדי לחייב כרטיסי אשראי, חברות האשראי מחייבות להזין מספר ת"ז של בעל הכרטיס, ואת ה-CVV (שלוש הספרות בגב הכרטיס). כדי לקבל פטור להזנה שלהם, יש לפנות לחברת האשראי שלכם.
 • הזנת תעודת זהות
  בברירת המחדל, על מנת לחייב כרטיס אשראי אתם נדרשים להזין גם את תעודת הזהות של בעל הכרטיס ואת ה-CVV (שלוש הספרות בגב כרטיס האשראי). ניתן לקבל פטור מהזנת CVV ותעודת זהות מחברת הסליקה איתה אתם סולקים, ואז להוריד את את השדות האלה מתהליך החיוב. לפרטים נוספים כנסו לדף האפליקציה "סליקת אשראי".
 • תמיכה בתשלומי קרדיט
  אפשרות לביצוע עסקאות תשלומים עם קרדיט. ביצוע עסקאות קרדיט מחייבות אישור והסכם עבודה של חברת האשראי.
 • סליקות בדיקה בלבד
  במצב טסט המסוף לא מחובר לחברת האשראי ואין חיוב בפועל של כרטיסי אשראי.
 • הגבלת ימים לתשלום על מסמך
  מספר הימים שאפשריים לתשלום הלקוח/ה אחרי יצירת המסמך, בדף המידע ללקוח/ה. רלוונטי רק למסמכים פתוחים במערכת. הזנת 0 - לא תאפשר הגבלת ימים. השארת השדה ריק - תאפשר תשלום ללא הגבלה של ימים.