OFFICEGUY

החלפות כ"א (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

  • החלפה אוטומטית של כ"א
    סימון תיבה זו, יגרום לכך שבקבלת עדכון על כרטיס אשראי שהוחלף, הפרטים יילקחו באופן אוטומטי לתוך כרטיסי הלקוחות.