OFFICEGUY

הגדרות תיקייה/כרטיס מתקדמות

בנוסף להגדרות התיקייה/כרטיס, קיימות מס' הגדרות המאפשרות יכולות מורכבות יותר.

תבנית שם

כיצד תבדילו בין כרטיסים בתיקייה? תבנית השם תעזור לכם.
תבנית השם מגדירה את שם הכרטיס. היא מורכבת משדות בכרטיס ומטקסט קבוע. ברירת מחדל קובעת כי שם הכרטיס יהיה השדה הראשון המוגדר בהגדרת הכרטיס.
איך משתמשים בזה? לדוגמא, אם אנחנו רוצים גישה מהירה יותר לטלפונים של הלקוחות שלנו, אנחנו יכולים להגדיר שתבנית השם של תיקיית הלקוחות תורכב לא רק מהשם המלא של הלקוח, אלא גם ממספר הטלפון שלו.

איך עושים את זה?

איך משנים את תבנית השם?
  • כניסה להגדרת התיקייה/כרטיס.
  • מוצאים את הגדרת תבנית השם תחת "הגדרות מתקדמות".
  • ניתן להוסיף שדות באמצעות בחירה או באמצעות סוגריים מסולסלים {}
לתשומת הלב, ניתן גם להכניס טקסט קבוע מראש לתבנית השם. הכנסת טקסט מתבצעת בצורה חופשית כאשר אתם מקלידים ללא סוגריים מסולסלים.

תיקייה יורשת

נניח שיש לכם כמה סוגי לקוחות, ואתם רוצים שלסוג מסוים של לקוחות יהיו שדות בכרטיס, שלא יהיו לסוג השני. איך תעשו זאת?
בצורה כללית יותר, תיקייה יורשת נותנת מענה לבנייה של היררכיית בין תיקיות: תיקיית אם ותיקייה יורשת.
התיקייה היורשת מקבלת את השדות של תיקיית האם. אם יתווספו שדות לתיקיית האם, השדות יתווספו לתיקייה היורשת. אך שדות שמתווספים לתיקייה היורשת לא מתווספים לתיקיית האם.

גם מסמכי הנהלת החשבונות (תיקיית "מסמכים") של המערכת עובדים על בסיס תיקיות יורשות. ישנה תיקיית אם "מסמכים" ותחתיה נמצאים כל מסמכי הנהלת החשבונות.
בצורה דומה גם תיקיית "תשלומים" של אפליקציית ניהול תשלומים עובדת ככה, ותחתיה נמצאים "תשלומים באשראי", "חיובי מס"ב" ועוד.