OFFICEGUY

יבוא נתונים מורכב למערכת

לפעמים, יש צורך לייבא נתונים "מורכבים" למערכת.
ייבוא מורכב הוא כאשר רוצים לייבא מס' נתונים המקושרים זה לזה. לדוגמה, פרטי חשבון בנק המקושרים לכרטיס לקוח/ה.
בדוגמה, פרטי חשבון בנק הם כרטיס, ולכן לא ניתן לייבא אותם מיד כאשר מייבאים את פרטי הלקוח/ה, אלא נדרש ייבוא נוסף, זאת להבדיל למשל מייבוא של דוא"ל לכרטיס לקוח/ה, או תאריך יום הולדת, שהם שניהם שדות פשוטים שאותם ניתן לייבא בייבוא פשוט.

איך עושים את זה?

קודם כל, צריך להבין שלכל כרטיס במערכת, יש מספר מזהה הנקרא "מזהה כרטיס".
כאשר אתם בעמוד של הכרטיס, אתם יכולים לראות את המספר המזהה בשורת הכתובת בדפדפן (אחרי האות "C").
עבור ייבוא נתונים מורכבים, ניתן להשתמש במספר המזהה, המופיע גם כאשר מייצאים נתונים מהמערכת בפורמט OfficeGuy, בעמודה הראשונה.

לדוגמה, כאשר אנחנו רוצים לייבא פרטי חשבון בנק לתוך כרטיסי לקוחות, אנחנו צריכים:
  1. להיכנס לתוך תיקיית חשבונות בנק.
  2. ליצור תצוגה מתאימה, במקרה הזה: בנק, סניף, חשבון, לקוח/ה (לדאוג לשמור את התצוגה!).
  3. להוריד תבנית לייבוא מהמערכת.
  4. למלא את התבנית בנתונים הרלוונטיים. בעמודת לקוח/ה יש לשים את המספר המזהה של הלקוח/ה.
  5. לטעון את הנתונים למערכת.

הסתבכתם?

מוזמנים ליצור איתנו קשר, או לנסות לקרוא על ייבוא פשוט.