OFFICEGUY

הרשאות לאפליקציה ספציפית

רוצים לתת לעובד/ת הרשאה לפעולה ספציפית במערכת?
המערכת תומכת היום באפשרות לתת לעובדים גישה לדיווח נוכחות בלבד, לדיווח זמן עבודה בלבד או לניהול משימות.

איך זה עובד?

  1. ראשית, יש לוודא שהעובד/ת מופיע/ה תחת האנשים שיש להם הרשאה למערכת. אם אתם רוצים לתת הרשאה ספציפית בלבד, יש לבחור הרשאה מסוג "ללא הרשאות".
  2. תחת אפליקציית הרשאות ניתן למצוא קישור ל"הרשאות לאפליקציות".
  3. תחת מסך "הרשאות לאפליקציות" ניתן ליצור הרשאה חדשה.
  4. במסך יצירת הרשאה חדשה, יש לבחור את שם המשתמש (משלב 1), ואת ההרשאה שתינתן לו.