OFFICEGUY

מצב עריכה של ה-CRM

מצב עריכה של ניהול כללי, מאפשר לעשות מספר דברים:
  • ליצור בקלות תיקיות חדשות, ולהגדיר את כל ההגדרות הרלוונטיות שלהן.
  • לערוך הגדרות של תיקיות קיימות.
ההגדרות של התיקיות הקיימות והחדשות מתחלקות לכמה קטגוריות:
  • הגדרות תיקייה: שם התיקייה, הקטגוריה אליה היא משוייכת ועוד.
  • הגדרות כרטיס: השדות שיופיעו בכל כרטיס, סוגי השדות, תבנית השם שתבנה את שמות הכרטיסים ועוד.
  • הגדרות שדה: האם יש תיאור לשדה, האם הוא חסום לעריכה, האם ניתן להזין בשדה כמה ערכים מאותו הסוג?
  • הגדרות מתקדמות: הגבלה של הזנת נתונים בתיקייה מקושרת, תיקיות יורשות, תיקיות אם ועוד.