OFFICEGUY

התאמת ה-CRM: הגדרות תיקייה/כרטיס

זוכרים את המבנה של המערכת? כאן תוכלו ללמוד איך לשחק איתו ולשנות אותו.
לתזכורת, מבנה אפליקציית ה-CRM מורכב מתיקיות, כרטיסים ושדות.
אתם יכולים ליצור במערכת תיקיות ללא הגבלה, שיאפשרו לכם לסדר את המידע. התיקיות יכולות להכיל סוגים רבים ומגוונים של מידע, המאורגנים בכרטיסים. כל כרטיס מכיל שדות.

"הגדרת תיקייה/כרטיס" הינו המקום בה"א הידיעה בשביל להגדיר ולבנות את המערכת בצורה שתתאים לכם כמו כפפה ליד. תחת הגדרה זו מגדירים את התיקייה, ואת השדות שירכיבו את הכרטיסים בתוכה. איך מגיעים להגדרת תיקייה/כרטיס? דרך כפתור "פעולות נוספות" או דרך "מצב עריכה".

מה ניתן להגדיר למשל?

  • תיקייה: שינוי שם התיקייה, האם היא תופיע בעמוד הראשי של אפליקציית ה-CRM, האם היא תופיע תחת קטגוריה, האם יופיע תיאור בתצוגות הטבלאיות של התיקייה ומהי תצוגת ברירת המחדל של התיקייה.
  • כרטיסים: איזה שדות יופיעו בכרטיסים, הגדרות מיוחדות לאיך הכרטיסים יוצגו, הגבלות לעריכת הכרטיסים ומחיקתם ועוד.
  • שדות: עבור כל שדה בכרטיס ניתן להגדיר את שם השדה, סוג הנתונים, קטגוריה לשדה (על מנת לקבץ שדות לקטגוריה), האם הוא מוסתר או חסום לעריכה, האם ניתן להזין יותר מערך אחד בשדה (ערכים מרובים), הגדרות ערך ברירת מחדל, הגבלת הנתונים שיכולים להיות מוזנים לשדה ועוד. 
    חשוב להכיר שמעבר לסוגים היותר מוכרים של השדות, כמו שדה טקסט או שדה מסוג תאריך או מספר, ישנה אפשרות ליצור שדה מסוג תיקייה. למשל, בתיקיית "קורסים" יכול להיות שדה מסוג "מורים", שיעזור לכם להגדיר מי המורה של הקורס, בצורה דומה בתיקיית "לקוחות" יכול להיות שדה מסוג "סטטוסים" שמאפשר לכם לבחור איזה סטטוס לשייך ללקוח/ה. רוצים ללמוד עוד על שדה "בחירה מרשימה"? לחצו כאן.