OFFICEGUY
אפליקציית ניהול פניות מאפשרת לנהל מספר תחומי פניות.
בברירת המחדל, האפליקציה מגיעה עם תחום אחד כללי של "שירות לקוחות".
לכל תחום יש כתובת מייל ייעודית אשר מיילים שמגיעים אליה נכנסים למערכת כפניות בתחום. ניתן לקבל את כתובת המייל בכניסה לכרטיס תחום הפנייה.

מעבר לכך, כל תחום מוגדר על ידי שם התחום ("שירות לקוחות"), מנהל/ת התחום (אשר משוייכ/ת אוטומטית לפניות בתחום. אפשר להשאיר ריק) וכתובת המייל ממנה יישלחו התגובות שלכם על פניות בתחום (יש צורך לאמת כתובת דוא"ל כאן לפני שניתן להוסיף אותה).